logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 16 (2017)


Beran L.
Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) – příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern Bohemia) – a contribution to the knowledge of molluscs of the Kokořínsko – Máchův kraj PLA

1–6. [PDF (10.5 MB)] Creative Commons License

Myšák J.
Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí
Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings
7–11. [PDF (330 kB)] Creative Commons License

Horáčková J. & Dvořák L.
Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy)
Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)
12–27. [PDF (42.2 MB)] Creative Commons License

Egorov R.
Helix lucorum lucorum Linnaeus, 1758 (Pulmonata, Helicidae) in the city of Moscow
28–32. [PDF (5.7 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši rybníka Baroch a jejich změny po revitalizaci
Aquatic molluscs of the Baroch Pond and their changes after a restoration
33–36. [PDF (7.7 MB)] Creative Commons License


Duda M., Schindelar J., Macek O., Eschner A. & Kruckenhauser L.
First record of Trochulus clandestinus (Hartmann, 1821) in Austria (Gastropoda: Eupulmonata: Hygromiidae)
37–43. [PDF (9.9 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši Vysočiny
Freshwater molluscs of Vysočina Region (Czech Republic)

44–76. [PDF (7.7 MB)] Creative Commons License

Horáčková J., Juřičková L. & Jansová A.
Revize měkkýšů (Mollusca) ve sbírce Oblastního muzea v Litoměřicích (severní Čechy)
Revision of molluscs (Mollusca) from the collection of the Regional Museum in Litoměřice (Northern Bohemia)
77–97. [PDF (433 kB)] Creative Commons License

Kadlecová B. & Vácha J.
Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice
Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley
98–103. [PDF (340 kB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2017   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno