Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 16

Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice
Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley

Barbora Kadlecová & Jakub Vácha

Altogether, 40 mollusc species were recorded during the research of five localities in the Tichá Orlice River valley (East Bohemia, Czech Republic). The high species richness is in accordance with high habitat diversity of the studied area. One new species (Oxychilus glaber) was recorded for the first time in the Tichá Orlice River valley.

Keywords: faunistics, Tichá Orlice valley, species richness, castle ruin, rocky habitats

Kadlecová B. & Vácha J., 2017: Malakofauna vybraných skalních a hradních lokalit v okolí Brandýsa nad Orlicí a nový druh pro údolí Tiché Orlice [Molluscan fauna of selected rocky and castle localities around Brandýs nad Orlicí and one new species of the Tichá Orlice River valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 98–103. https://doi.org/10.5817/MaB2017-16-98

Publication date: 13. 9. 2017. PDF (448 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2017   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: