logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)

http://mollusca.sav.sk - Journal about molluscs in Europe


Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 2 (2003)

Suggested citation for papers in Malacologica Bohemoslovaca: Author X. 2003. Title. -- Malacologica Bohemoslovaca 2: 00-00. Online serial at <http://mollusca.sav.sk>. Latest changes to this page at 3-Mar-2005.

Preface to the Volume 2

Contents

Úvod
Contents

0 [PDF (119 kb)]

Beran L.
Nález severoamerického druhu Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) v jižních Čechách (Česká republika)
Record of Menetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda) in the Southern Bohemia (Czech Republic)

1-2 [PDF (245 kb)] Creative Commons License

Beran L.
Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava, Česká Republika)
Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Hrubý Jeseník Mountains, the Rychlebské hory Mountains, the Zlatohorská vrchovina Highlands and the Žulovská pahorkatina Highlands (Northern Moravia, Czech Republic)

3-10 [PDF (533 kb)] Creative Commons License

Horsák M.
Jak jednodušeji vzorkovat prameništní malakocenózy
How to sample mollusc communities in mires easily

11-14 [PDF (1044 kb)] Creative Commons License

Horsák M.
Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava)
The molluscs of the "Ženklavský les" forest near the town of Štramberk (North Moravia)

15--18 [PDF (231 kb)] Creative Commons License

Vrabec V.
Měkkýší fauna rybníka Strašík u Libouně (střední Čechy, okres Benešov) a poznámky k fauně rybníků na Podblanicku
The Molluscan Fauna of Strašík Pond by Libouň Village (Central Bohemia, Benešov District) and Several Notes to Malacofauna of Ponds in Podblanicko Region

19--26 [PDF (473 kb)] Creative Commons License

Dvořák L.
Plži obývající vápencové jeskyně v Pošumaví (JZ Čechy)
Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia)

27--30 [PDF (148 kb)] Creative Commons License

Hlaváč J.
Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)
Malacozoological inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District)

31--36 [PDF (267 kb)] Creative Commons License

Kolouch L. R.
Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) z Pardubicka s netradičně velkými rozměry
A big Anodonta (Anodonta) anatina (Mollusca: Bivalvia) from the eastern Bohemia (CZ)

37-38 [PDF (343 kb)] Creative Commons License

Ložek V.
K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska
Malacological characteristics of wetlands in the Kokořín Area

39-40 [PDF (164 kb)] Creative Commons License

Rafajová A.
Zpráva o probíhajícím malakozoologickém výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány a plánovaném výzkumu v širší oblasti Ostravska
Report on malacozoological research of the east part of the Nízký Jeseník Mts. and of the Moravia Gateand on planned research of the region Ostravsko (North Moravia)

41--42 [PDF (130 kb)] Creative Commons License

Kolouch L. R.
Suchozemští, sladkovodní a brakičtí měkkýši ostrovů Malty
Terrestrial, freshwater and brakish mollusca of Malta islands

43--50 [PDF (476 kb)] Creative Commons License

Vrabec V.
Adresář zájemců o malakozoologii a malakofaunu ČR a SR
Address list of people interested in malacology and malacofauna of CZ and SK

51--54

Juřičková L.
Měkkýši hradů Sion a Vízmburk -- sukcese na znovuobjevených zříceninách
Molluscs of Sion and Vízmburk castles -- succession on the reappearance ruins of castles

55--57 [PDF (203 kb)] Creative Commons License


cover
cover

impressum
impressum
endpaper
endpaper
back cover
back cover


Copyright © 2002-2005   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Designed by Michal Maňas Valid HTML
          4.01!
Updated: