Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca (ISSN 1336-6939) is an online-only open access journal which publishes research articles about all aspects of the continental (terrestrial & freshwater) molluscs from the Western Palaearctic, with particular focus on Central Europe. These mainly include faunistics, systematics, molecular genetics, ecology, and palaeoecology. More about the journal...

Submit your manuscript
by email to editor-in-chief Lucie Juřičková (Charles University, Prague);
e-mail: lucie.jurickova@seznam.czThe newest three articles:

Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023

24. 6. 2024
Čejka T., Beran L., Adamcová T., Bronišová V., Coufal R., Čiliak M., Drvotová M., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kocurková A., Korábek O., Podroužková Š., Říhová D. B., Šlachtová E. & Horsák M., 2024: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2023. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 69–83 pp. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-69 Creative Commons License
Měkkýši jihovýchodních údolí Prahy [Molluscs of the southeastern valleys of Prague]

24. 6. 2024
Říhová D., Podroužková Š., Kocurková A., Drvotová M., Škodová J., Oravec J. & Juřičková L., 2024: Měkkýši jihovýchodních údolí Prahy [Molluscs of the southeastern valleys of Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 42–68. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-42 Creative Commons License
Ranská jezírka – významná lokalita vodních měkkýšů na okraji Žďárských vrchů [Ranská jezírka – an important site of aquatic molluscs on the edge of the Žďárské vrchy]

6. 6. 2024
Beran L. & Beran K., 2024: Ranská jezírka – významná lokalita vodních měkkýšů na okraji Žďárských vrchů [Ranská jezírka – an important site of aquatic molluscs on the edge of the Žďárské vrchy]. – Malacologica Bohemoslovaca, 23: 37–41. https://doi.org/10.5817/MaB2024-23-37 Creative Commons License


Copyright © 2024   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Designed by Michal Maňas
Updated: