logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Libor
       Dvořák

 

Libor DVOŘÁK

P: Tři Sekery 21, CZ-35301 Mariánské Lázně 1

tel. 608172434

e-mail:
lib.dvorak@seznam.cz


ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Libor_Dvoak

List of entomological publications


Member of editorial boards

Malacologica Bohemoslovaca,

Západočeské entomologické listy,

Silva Gabreta,

Klapalekiana.

List of malacological publications

2020

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2020: Mäkkýše Bratislavy [Mollusca of the Bratislava City]. – Slovenské národné múzeum, Bratislava, 176 pp., ISBN 978-80-8060-462-2.

2019

Dvořák L., 2019: The findings of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) in the Oreophyticum of the Krušné Hory Mts. (Western Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 13–14. Creative Commons License

2018

Mergl M., Dvořák L., Krejčíková A. & Pražanová B., 2018: Měkkýši Plzeňského kraje. [Molluscs of the Plzeň region]. – Západočeské muzeum, Plzeň, 77 pp., ISBN 978-80-7247-140-9.

2017

Horáčková J. & Dvořák L., 2017: Měkkýši zapomenutého Branžovského hvozdu (jihozápadní Čechy). [Molluscs of the forgotten Branžovský hvozd Forest (south-western Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 16: 12–27.  Creative Commons License

2016

Čiliak M., Čejka T. & Dvořák L., 2016: The first record of Hawaiia minuscula (Binney, 1841) in Slovakia, with some remarks on other greenhouse snails. – Folia Malacologica, 24(2): 75–80. DOI: 10.12657/folmal.024.012 Creative Commons License

Dvořák L., 2016: Two new records of Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) from western Bohemia (Gastropoda: Clausiliidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 1–2. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 10-May-2016. Creative Commons License

2015

Dvořák L., 2015: Měkkýši Českého lesa – V. Malakofauna Dyleňského krasu [Molluscs of the Český Les Mts. – V. Malacofauna of the Dyleňský Kras karst]. – In: Dyleňský Kras [Dyleňský Kras karst], Bartoš J. & Dvořák L. (eds) Městské Muzeum Mariánské Lázně, pp. 129–144.

Dvořák L. & Dvořáková K.,, 2015: Někteří bezobratlí živočichové zaznamenaní v podzemních prostorách Dyleňského krasu [Some invertebrates found in underground shelters of the Dyleňský Kras karst]. – In: Dyleňský Kras [Dyleňský Kras karst], Bartoš J. & Dvořák L. (eds) Městské Muzeum Mariánské Lázně, pp. 145–156.

Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. 28-April-2015. Creative Commons License

2013

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2013: Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách. [The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 99–104. Creative Commons License

2012

Dvořák L. 2012: Kdo je plzák španělský? Aneb nekonečný příběh. – Zahrádkář, 2012(7): 34–36.

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny. [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 3-October-2012. Creative Commons License

Peltanová A., Dvořák L. & Horák J. 2012: Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech. [Land snail community of fruit trees or what can be found in tree trunk window traps]. – Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 19(1–2):12–16.

Peltanová A., Dvořák L. & Juřičková L. 2012: The spread of non-native Cepaea nemoralis and Monacha cartusiana (Gastropoda: Pulmonata) in the Czech Republic with comments on other land snail immigrants. – Biologia 67(2): 384–389, doi:10.2478/s11756-012-0020-2.

Peltanová A., Juřičková L. & Dvořák L. 2012: Šíření nepůvodních druhů v České republice: tmavoretka bělavá (Monacha cartusiana) a páskovka hajní (Cepaea nemoralis): areálové změny v průběhu posledních 110 let. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 152–153. (poster)

2010

Čejka T., Dvořák L. & Čačaný J. 2010. Mäkkýše (Mollusca) PR Šúr. Pp. 67-78. In: Majzlan, O. & Vidlička, Ľ. (ed.). Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, Bratislava.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]. – Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 10-November-2010. Creative Commons License

2009

Dvořák L., 2009: Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) [The results of the malacological survey of the Lazurový Vrch National Reserve (Slavkovský Les Mts., West Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. Creative Commons License

2008

Dvořák L., 2008: Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy). [Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 1–8. Creative Commons License

Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č., 2008: Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách [Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 33–46. Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L. & Košel V., 2008: Present distribution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Mollusca: Gastropoda) in the Slovak Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 21–25. Creative Commons License

Horáčková J. & Dvořák L., 2008: Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa [Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 81–92. Creative Commons License

Horsák M. & Dvořák L. 2008: Plzák alpský a sítovka dravá – nejnovější přírůstky české malakofauny. [Arion alpinus and Aegopinella ressmanni – the most recent newcomers to the mollusc fauna of the Czech Republic]. Živa, 56(5): 265266.

Drvotová M., Hlaváč J.Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

2007

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P.L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K., 2007: Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae). – In: World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts (eds by Jordeans K., Van Houtte N., Van Goethem J. & Backeljau T.), pp. 54.

Dvořák L. & Kupka J., 2007: The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 6: 1-2. Creative Commons License

Dvořák L. & Horsák M., 2007: Plzák alpský (Arion alpinus) – nový druh plže pro Českou republiku. –  In: Zoologické dny Brno 2007, Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.), Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007: 32–33.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M. & Šteffek J. 2007: Checklist of molluscs (Mollusca) in the Slovak Republic. – Folia Malacologica, 15(2): 49–58. Creative Commons License

Čejka T. & Dvořák L., 2007: Súhrn výsledkov malakologických výskumov v NPR Šúr (1918–2005) - [Results of malacological investigations of the Šúr National Nature Reserve during 1918–2005]. – Malacologica Bohemoslovaca, 6: 22-28. Creative Commons License

Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. 2007: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. – http://www.mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm.

2006

Dvořák L., Backeljau T., Reischütz P. L., Horsák M., Breugelmans K. & Jordaens K. 2006: Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). – Malacologica Bohemoslovaca 5: 51–55. Creative Commons License

Dvořák L. & Juřičková L., 2006: Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní. [Molluscs of the Podhorní Vrch and Holina Nature Reserves near Mariánské Lázně]. – Erica, 37–42.

Dvořák L., 2006: Suchozemští plži a jejich invaze. – Veronica, 22 (2): 13.

Beran L. & Dvořák L., 2006: New records of aquatic molluscs in the Lipno Reservoir and its surroundings. Silva Gabreta, Vimperk, 12(3): 133-142.

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2006: Malakologické novinky na Slovensku v poslednom štvrťstoročí. – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 31–32.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. Creative Commons License

2005

Dvořák L. 2005: Rezervace Holina a Podhorní vrch u Mariánských Lázní jako naleziště měkkýšů. – Arnika, 2: 3–6.

Dvořák L., 2005: Notes on distribution of the Carpathian snail Vestia turgida in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 11: 97–103.

Dvořák L., 2005: Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10–16. Creative Commons License

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. Creative Commons License

2004

Dvořák L., Horsák M. & Varga A., 2004: Oxychilus (Mediterranea) hydatinus (Gastropoda: Zonitidae) new for Slovakia, with notes to its distribution in Hungary. – Folia Malacologica, 12(3): 149–152. Creative Commons License

Dvořák L. & Tučková P., 2004: Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko. [List of terrestrial gastropods of the Křivoklátsko Protected Landscape Area]. – Erica, 12: 83–91.

Dvořák L., 2004: Poznámky k rozšíření karpatského plže Vestia turgida na Šumavě (Česká republika). – In: Zborník abstraktov z konferencie 10. Feriancove dni, Kautman J. & Stloukal E. (eds.) Bratislava, 25.-26.11.2004: 10.

Dvořák L. & Beran L., 2004: Remarkable records of aquatic molluscs of the Lipno Reservoir and its surroundings. – Silva Gabreta, 10: 97–106.

Dvořák L., 2004: Malakofauna zájmové oblasti Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (CHKO Šumava). Molluscs of the area of interest on Vápenný Vrch hill near Černá v Pošumaví (Šumava PLA). – Silva Gabreta, 10: 87–96.

Dvořák L., 2004: Vodní měkkýši Lipna. – In: Aktuality šumavského výzkumu II, Dvořák L. & Šustr P. (eds) sborník z konference, Srní 4.–7. října 2004: 176–179.

Dvořák L. & Čejka T., 2004: Malakofauna hřbitovů Bratislavy a některých přilehlých měst a obcí. – Folia faunistica Slovaca, 9(1): 1–14.

Dvořák L. & Horsák M., 2004: Slimák pestrý – rarita v blízkosti lidských sídel. [Limacus flavus – a rarity in the vicinity of human seats]. – Živa, ukázkové číslo: 18.

Dvořák L. & Honěk A., 2004: Současné poznatky o rozšíření druhu Cepaea nemoralis (L.) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2004, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2003: 24.

Dvořák L. & Honěk A., 2004: The spreading of the Brown Lipped Snail, Cepaea nemoralis, in the Czech Republic. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 173(1-4): 97–103.

Čejka T., Dvořák L. & Horsák M., 2004: Prvý nález slizniaka Deroceras turcicum (Simroth, 1894) na Podunajskej níže. Malakologický Bulletin [online journal], 2/7/04 http://mal-bull.blogspot.cz/2004/07/prv-nlez-slizniaka-deroceras-turcicum.html

Horsák M., Dvořák L. & Juřičková L., 2004: Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. – Malacological Newsletter, 22: 141–147.

2003

Dvořák L., Ditrich O. & Juřičková L., 2003: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 43: 111–113.

Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V., 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166.

Dvořák L. & Sloup R., 2003: Současné poznatky o malakofauně PR Čepičná u Sušice. – Silva Gabreta, 9: 113–122.

Dvořák L., Čejka T. & Horsák M., 2003: First record of Deroceras panormitanum (Gastropoda: Agriolimacidae) from Slovakia. – Biologia, 58(5): 917–918.

Dvořák L. & Horsák M., 2003: Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice. – Časopis Slezského Muzea Opava, 52: 67–71.

Horsák M. & Dvořák L., 2003: First records of the introduced slug Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) from the Czech Republic (Mollusca: Gastropoda: Agriolimacidae). – Folia Malacologica, 11(1/2): 57–58. Creative Commons License

Dvořák L. & Čejka T., 2003: Invázny slizovec Arion lusitanicus na Slovensku. – Ochrana prírody Slovenska, 3/2003: 8–9.

Dvořák L., Honěk A. & Martínková Z., 2003: The spread of Cepaea nemoralis (L.) populations in the Czech Republic. – 2003 BCPC Symposiumproceedings No. 80: Slugs & snails: agricultural, veterinary & environmental perspectives, pp. 99–102. Náhled posteru [193 kb]. Poster [2576 kb]

Dvořák L., Čejka T. & Horsák M., 2003: Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). – Malakológiai Tájekoztató (Malacological Newsletter), 21: 37–43.

Dvořák L., 2003: Snails in the limestone caves of the Bohemian Forest foothills (SW-Bohemia). – Malacologica Bohemoslovaca, 2: 27–30. Creative Commons License

Horsák M. & Dvořák L., 2003: Co víme o plzáku španělském (Arion lusitanicus). – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 35–36.

Dvořák L., 2003: Nejvzácnější prvky šumavské malakofauny. – In: Zoologické dny Brno 2003, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003: 29.

2002

Dvořák L., 2002: Contribution to the knowledge of snails (Gastropoda) of limestone caves near Moldova Noua (SW Romania, Banat). – Nachrichtenblatt der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft, 10: 43–47.

Horsák M. & Dvořák L., 2002: Plzák španělský (Arion lusitanicus) - nejzávažnější škůdce mezi měkkýši. – Zpravodaj AGROEKO Žamberk, 20/2002: 4–8. PDF.

Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228.

Dvořák L., 2002: Malakofauna Přírodní rezervace Amálino údolí. - Silva Gabreta, 8: 157–166.

Dvořák L., 2002: Nebezpečí pro zahrádky – plzák španělský. – Šumava, 2/2002: 24–25. (page 24, page 25, only text)

Dvořák L., 2002: Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy. – Erica, 10: 97–106.

Dvořák L. & Horsák M., 2002: Nové nálezy plže Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) z rumunských jeskyní [New records of the snail Oxychilus (Riedelius) montivagus (Kimakowicz, 1890) from Romanian caves]. – Speleo, (34): 15–16.

2001

Dvořák L. & Horsák M., 2001: Vitrea transsylvanica – the new species of a Carpathian snail in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 6: 165–170.

Dvořák L. & Hlaváč J. Č., 2001: Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví. – Silva Gabreta, 6: 183–197.

Horsák M. & Dvořák L., 2001: Present distribution of Lehmannia macroflagellata (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 50: 89–93.

2000

Dvořák L., 2000: Plž skelnatka hladká Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmäsler, 1835) v jeskyních v okolí obcí Svatá Helena a Sasca Montană (JZ Rumunsko – Banát). – Speleo, 30: 29–30.

1999

Dvořák L., 1999: Malakofauna sklepů, štol a jeskyní západních Čech a oblasti Šumavy. – Silva Gabreta, 3: 141–154.

1998

Dvořák L., 1998: Páskovka hajní (Cepaea nemoralis L.) v jižních Čechách. – Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 38: 18.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: