Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 4

Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic

Libor Dvořák

Gastropods in different types of cellars, nature caves, abandoned galleries, and military bunkers have been studied. The major part of localities is situated in W and SW Bohemia, findings from other parts of the Czech Republic are scarce. Species at different types of subterranean shelters are listed. Some interesting features, e.g., remarkable species, big specimens, depigmented populations, and hibernating snails, are mentioned.

Dvořák L., 2005: Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10–16. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-10

Publication date: 15. 9. 2005. PDF (363 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Land snails from subterranean traps exposed in a forested scree slope (Western Carpathians, Slovakia)
Michal Rendoš, Tomáš Čejka, Jozef Šteffek, Andrej Mock
Folia Malacologica  ročník:  22,  číslo:  4,  rok:  2014  
https://doi.org/10.12657/folmal.022.022

2. Units of Military Fortification Complex as Phenomenon Elements of the Czech Borderlands Landscape
Jiří Kupka, Adéla Brázdová, Jana Vodová
Land  ročník:  11,  číslo:  1,  první strana:  79,  rok:  2022  
https://doi.org/10.3390/land11010079


Copyright © 2005   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: