logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 12 (2013)

Čiliak M. & Šteffek J.
Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko)
Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)

1–13. [PDF (6.8 MB)] Creative Commons License

Novák J. & Novák M.
Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova
New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)
14–16. [PDF (5.1 MB)] Creative Commons License

Kupka J.
Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)

17–25. [PDF (360 kB)] Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L.
Nivní malakofauna povodí Úštěckého potoka a její vývoj během holocénu
The floodplain mollusc fauna of the Úštěcký Brook catchment basin and its development during the Holocene (North Bohemia, Czech Republic)
26–39. [PDF (5.4 MB)] Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L.
Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)
The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia)
40–47. [PDF (10.3 MB)] Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L.
Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy)
The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia)
48–59. [PDF (6.1 MB)] Creative Commons License

Georgiev D.
Second record and new locality of the Bulgarian endemic species Insignia macrostoma Angelov, 1972 (Gastropoda: Hydrobiidae) – more than 40 years after its description
60–61. [PDF (3.6 MB)] Creative Commons License

Balashov I. A., Kramarenko S. S., Zhukov A. V., Shklyaruk A. N., Baidashnikov A. A. & Vasyliuk A. V.
Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine
62–69. [PDF (6.7 MB)] Creative Commons License

Čiliak M. & Čejka T.
Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu
Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)
70–88. [PDF (5.2 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši nově vzniklého jezera Most v severních Čechách
Freshwater molluscs of the Most, a newly created lake in Northern Bohemia (Czech Republic)
89–92. [PDF (2.0 MB)] Creative Commons License

Beran L. & Škodová J.
Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)
Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)
93–98. [PDF (9.9 MB)] Creative Commons License

Dvořák L. & Hlaváč J. Č.
Páskovka Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) v západních Čechách
The snail Cepaea vindobonensis (Pulmonata: Helicidae) in West Bohemia
99–104. [PDF (9.1 MB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2013   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno