Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 12

Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova
New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)

Jiří Novák & Michal Novák

The malacological research in the Šibeničník Natural Reserve (South Moravia, Czech Republic) revealed the occurrence of 17 land-snail species. For one of them – Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) – it is only the third known locality in the Czech Republic.

Keywords: Truncatellina costulata, Šibeničník, Pálava, new locality

Novák J. & Novák M., 2013: Nález drobničky žebernaté Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) v PR Šibeničník u Mikulova [New find of Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) in the Šibeničník Natural Reserve near Mikulov (South Moravia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 14–16. https://doi.org/10.5817/MaB2013-12-14

Publication date: 1. 2. 2013. PDF (5.3 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019
Tomáš Čejka, Luboš Beran, Ondřej Korábek, Jaroslav Č. Hlaváč, Jitka Horáčková, Radovan Coufal, Magda Drvotová, Michal Maňas, Veronika Horsáková, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  19,  první strana:  71,  rok:  2020  
https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-71


Copyright © 2013   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: