logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 11 (2012)

Čačaný J.
Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov
Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)

1–12. [PDF (8,1 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus)
Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus
13–21. [PDF (7,7 MB)] Creative Commons License

Lacina A.
PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku
Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.
22–28. [PDF (8,8 MB)] Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L.
Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny
Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)
29–38. [PDF (4,0 MB)] Creative Commons License

Ložek V.
Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave
39–44. [PDF (914 kb)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad
Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)
45–53. [PDF (16.7 MB)] Creative Commons License

Horáčková J.
Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos
Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve
54–57 [PDF (8.4 MB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2012   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno