logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Štěpánka Podroužková

 

Mgr. Štěpánka PODROUŽKOVÁ

addressaddress:
K Sadu 413/12, Praha 8 Troja, 18200

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, Praha 2, CZ - 128 44,
tel.: 737875334

emailemail:
stepanka.podrouzkova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0002-0356-531X


 

List of malacological publications

2021

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

2020

Měkkýši Českého krasu

Podroužková Š., Ložek V., Juřičková L., Horáčková J., Beran L. & Hlaváč J., 2020: Měkkýši Českého krasu. – Příroda, Praha, 40: 296 pp. ISBN 978-80-7620-042-5

2015

Horáčková J., Podroužková Š. & Juřičková L., 2015: River floodplains as habitat and bio-corridors for distribution of land snails: their past and present. – Journal of Landscape Ecology, 8(3): 23–39. https://doi.org/10.1515/jlecol-2015-0012

Podroužková Š., Janovský Z., Juřičková L. & Horáčková J., 2015: Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? – Journal of Molluscan Studies, 81(1): 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu. [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Creative Commons License

2014

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M. 2014: Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). [Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)]. Malacologica Bohemoslovaca, 13: 12–105. Creative Commons License

2011

Ševčíková Š. 2011: Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami. – Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. abstract + fulltext after free registration

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2011: Snails and invasive plants – delicious food or just a place to live. In: Zoologické dny Brno 2011. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 17. - 18. února 2011: 217. (poster)

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2011: Food preferences of land snails from river floodplains affected by invasive plants. Abstracts for the Molluscan Forum 2011 held at Natural History Museum London, 30. 11. 2011

2010

Ševčíková Š., Juřičková L. & Janovský Z. 2010: Snails and invasive plants – delicious food or just a place to live. Abstracts for the Molluscan Forum 2010 held at Natural History Museum, London. 30. 11. 2010.

2009

Ševčíková Š. 2009: Potravní preference suchozemských plžů. – Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: