logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Radovan Coufal


Mgr. Radovan COUFAL

addressaddress:
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kamenice 753/5, 62500 Brno

emaile-mail:
radovan.coufal39@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5870-5041
List of malacological publications

2020

Coufal R., 2020: Jak se to dnes má s včelínkou ozdobnou (Pagodulina pagodula) (Pagodulinidae; Gastropoda). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020: 38. (přednáška)

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace Draplavý v CHKO Beskydy [Gastropods of the Draplavý Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 107–113. Creative Commons License

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace U Výpustku v CHKO Moravský kras [Gastropods of the U Výpustku Nature Reserve in the Moravian Karst PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 114–123. Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. & Horsák M., 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. – Science of The Total Environment, (719): 134693. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134693. abstract

2019

Coufal R., 2019: Ekologické determinanty slatiništních společenstev měkkýšů a glaciálně reliktních plžů na Českomoravské vrchovině. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 69 pp.
 
2018

Coufal R., Horsák M., Horsáková V. & Peterka T., 2018: Slatiniště na Českomoravské vrchovině: výskyt a koexistence (nejen) měkkýších glaciálních reliktů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 50. (přednáška)

Coufal R., Horsáková V., Peterka T. & Horsák M., 2018: Remnants of spring fens in the Bohemian-Moravian Highlands: the occurence and coexistence of (not only) molluscan glacial relicts. – In: Molluscan forum, 30th November 2018, Natural History Museum, London. 2018. (přednáška)

2017

Coufal R., 2017: Početnost a stav populací velkých mlžů se zaměřením na velevruba tupého (Unio crassus, Philipsson 1788). – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 39 pp.

 

Copyright © 2020   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: