logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Radovan Coufal


Mgr. Radovan COUFAL

addressaddress:
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kamenice 753/5, 62500 Brno

emaile-mail:
radovan.coufal39@seznam.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5870-5041List of malacological publications

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Horsák M., Horsáková V., Polášek M., Coufal R., Hájková P. & Hájek M., 2021: Spring water table depth mediates within-site variation of soil temperature in groundwater-fed mires. – Hydrological Processes, 35(7): e14293. https://doi.org/10.1002/hyp.14293

2020

Coufal R., 2020: Jak se to dnes má s včelínkou ozdobnou (Pagodulina pagodula) (Pagodulinidae; Gastropoda). – In: Zoologické dny Olomouc 2020. Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020: 38. (přednáška)

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace Draplavý v CHKO Beskydy [Gastropods of the Draplavý Nature Reserve in the Beskydy PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 107–113. Creative Commons License

Coufal R., 2020: Plži přírodní rezervace U Výpustku v CHKO Moravský kras [Gastropods of the U Výpustku Nature Reserve in the Moravian Karst PLA]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 114–123. Creative Commons License

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. & Horsák M., 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. – Science of The Total Environment, (719): 134693. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134693

2019

Coufal R., 2019: Ekologické determinanty slatiništních společenstev měkkýšů a glaciálně reliktních plžů na Českomoravské vrchovině. – Diplomová práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 69 pp.

2018

Coufal R., Horsák M., Horsáková V. & Peterka T., 2018: Slatiniště na Českomoravské vrchovině: výskyt a koexistence (nejen) měkkýších glaciálních reliktů. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 50. (přednáška)

Coufal R., Horsáková V., Peterka T. & Horsák M., 2018: Remnants of spring fens in the Bohemian-Moravian Highlands: the occurence and coexistence of (not only) molluscan glacial relicts. – In: Molluscan forum, 30th November 2018, Natural History Museum, London. 2018. (přednáška)

2017

Coufal R., 2017: Početnost a stav populací velkých mlžů se zaměřením na velevruba tupého (Unio crassus, Philipsson 1788). – Bakalářská práce, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 39 pp.

 

Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: