logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 8 (2009)

Stáhnout celý ročník Malacologica Bohemoslovaca číslo 8 (2009) [PDF 20 MB]

Recenzenti
[PDF 458 kb]

Obsah
[PDF 506 kb]

Georgiev D. G. & Stoycheva S. B.
The molluscs and their habitats in Sashtinska Sredna Gora Mts. (Southern Bulgaria)
1–8 [PDF (2,6 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory.
[A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of the Orlické Hory Protected Landscape Area (Czech Republic)]
9–13 [PDF (220 kb)] Creative Commons License

Páll-Gergely B. & Sólymos P.
Ants as shell collectors: notes on land snail shells found around ant nests.
14–18 [PDF (1.6 MB)] Creative Commons License

Beran L. & Horsák M.
Distribution of Bithynia leachii (Sheppard, 1823) and Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (Gastropoda: Bithyniidae) in the Czech Republic.
19–23 [PDF (3.4 MB)] Creative Commons License

Horsák M., Šteffek J., Čejka T., Ložek V. & Juřičková L.
Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails.
24–27 [PDF (4.1 MB)] Creative Commons License

Pech P. & Pechová H.
Monacha cartusiana (Gastropoda: Hygromiidae) in South Bohemia.
28 [PDF (179 kb)] Creative Commons License

Novák J. & Novák M.
Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě.
[Two new localities of Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) in Moravia, Czech Republic.]
29–30 [PDF (204 kb)] Creative Commons License

Dvořák L.
Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)
[The results of the malacological survey of the Lazurový Vrch National Reserve (Slavkovský Les Mts., West Bohemia)]
31–37 [PDF (3.1 MB)] Creative Commons License

Kupka J.
Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
[Molluscs of the Travný Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]
38–45 [PDF (1.8 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích
[A supplement to the knowledge on aquatic molluscs of the Elbe River between Hřensko and Střekov and a comparison with molluscan communities in other parts of the Elbe River (Czech Republic)]

46–52 [PDF (2.6 MB)] Creative Commons License

Juřičková L. & Kapounek F.
Helix (Cornu) aspersa (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda: Helicidae) in the Czech Republic
53–55 [PDF (3.1 MB)] Creative Commons License

Myšák J.
Malakofauna PR Hemže-Mýtkov
[Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve]
56–62 [PDF (615 kb)] Creative Commons License

Horáčková J. & Juřičková L.
A new record of Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) with the species distribution in the Czech Republic
63–65 [PDF (1.6 MB)] Creative Commons License

Juřičková L.
Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory
[Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora]
66–69 [PDF (2.1 MB)] Creative Commons License

Beran L.
The first record of Anisus vorticulus (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in Croatia?
70 [PDF (562 kb)] Creative Commons License


Copyright © 2009   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno