Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 8

Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě
Two new localities of Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) in Moravia, Czech Republic

Jiří Novák & Michal Novák

Monacha cartusiana is one of the non-native molluscan species in the Czech Republic. It comes from the Mediterranean region, and during the 20 th and 21 th century it spreads on some localities nearly all over the Europe. Two new localities of Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) were discovered in Moravia, Czech Republic. There were found several specimens in the Kamenná and the Kurovický Lom Nature Monuments.

Keywords: Monacha cartusiana, localities, Moravia, Czech Republic, Kamenná, Kurovický Lom

Novák J. & Novák M., 2009: Dvě nové lokality tmavoretky bělavé Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) na Moravě [Two new localities of Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) in Moravia, Czech Republic]. – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 29–30. https://doi.org/10.5817/MaB2009-8-29

Publication date: 17. 8. 2009. PDF (217 kB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. First occurrence of the Kentish Snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic
Jaroslav Č. Hlaváč, Alena Peltanová
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  první strana:  11,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-11

2. Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]
Dagmar Říhová, Alena Peltanová, Lucie Juřičková
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  10,  první strana:  45,  rok:  2011  
https://doi.org/10.5817/MaB2011-10-45


Copyright © 2009   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: