logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 18 (2019)Měkkýši přírodní
          rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy)
          [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné
          hory Mts. (Eastern Bohemia)]

8. 2. 2019
Kosová T., 2019: Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy) [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 1–7. Creative Commons License

Vodní měkkýši Oslavy
          [Aquatic molluscs of the Oslava River]

9. 2. 2019
Beran L., 2019: Vodní měkkýši Oslavy [Aquatic molluscs of the Oslava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 8–12. Creative Commons License

The findings of
          Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) in the
          Oreophyticum of the Krušné Hory Mts. (Western Czech
          Republic)

20. 10. 2019
Dvořák L., 2019: The findings of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) in the Oreophyticum of the Krušné Hory Mts. (Western Czech Republic). – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 13–14. Creative Commons License

New records of
          Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 (Bivalvia,
          Sphaeriidae) from Slovakia

1. 11. 2019
Beran L. & Čejka T., 2019: New records of Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 (Bivalvia, Sphaeriidae) from Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 15–18. Creative Commons License

Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata:
          Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von
          Tandonia-Arten in der Ukraine [Introduction of
          Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) in
          Transcarpathia and distribution of Tandonia species
          in Ukraine]

16. 11. 2019
Gural-Sverlova N., Gleba V. & Gural R., 2019: Einschleppung von Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) nach Transkarpatien und Verbreitung von Tandonia-Arten in der Ukraine [Introduction of Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae) in Transcarpathia and distribution of Tandonia species in Ukraine]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 19–26. Creative Commons License


Copyright © 2019   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
     4.01!
Aktualizováno