logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 15 (2016)

Dvořák L.
Two new records of Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) from western Bohemia (Gastropoda: Clausiliidae)
1–2. [PDF (350 kB)] Creative Commons License

Korábek O., Čejka T. & Juřičková L.
Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia
3–8. [PDF (13.1 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Změny malakocenóz vybraných labských ramen u Pardubic
Changes of mollusc assemblages of the selected oxbows near the town of Pardubice

9–13. [PDF (8.4 MB)] Creative Commons License

Chytrý M. & Horsák M.
Měkkýši přírodní rezervace U Nového hradu a přilehlé zříceniny (Česká republika)
Molluscs of the U Nového hradu Nature Reserve and the nearby castle ruins (Czech Republic)

14–20. [PDF (11.9 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní
A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice River floodplain between the town of Česká Lípa and Mimoň

21–29. [PDF (8.3 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky – jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji?
Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka River – the only site of Unio crassus in Pardubice Region?

30–36. [PDF (8.4 MB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2016   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno