logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 13 (2014)

Čejka T., Čačaný J. & Horsák M.
Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine
First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)

1–5. [PDF (8.2 MB)] Creative Commons License

Păpureanu A.-M., Reise H. & Varga A.
First records of the invasive slug Arion lusitanicus auct. non Mabille (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Romania
6–11. [PDF (6.4 MB)] Creative Commons License

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., Peterka J. & Čech M.
Měkkýši údolí Vltavy (Čechy)
Mollusc fauna of the Vltava River valley (Bohemia)
12–105. [PDF (44.2 MB)] Creative Commons License

Georgiev D.
On the occurrence of Oxychilus camelinus (Bourguignat, 1852) in Bulgaria (Gastropoda: Zonitidae)
106–109. [PDF (6.7 MB)] Creative Commons License

Egorov R.
The first record of Cepaea vindobonensis (Pfeiffer, 1828) (Stylommatophora: Helicidae) in the central part of European Russia
110–113. [PDF (5.0 MB)] Creative Commons License

Jarčuška B. & Jarčušková Danková L.
Poznámky k zoskupovaniu slimáka záhradného Helix pomatia
Comments on the aggregation behaviour of the Roman snail (Helix pomatia)
114–115. [PDF (815 kB)] Creative Commons License

Holienková B. & Čačaný J.
Malakofauna mokradí Bielych Karpát
Wetland molluscan fauna of the White Carpathian Mts. (Slovakia)
116–123. [PDF (12.5 MB)] Creative Commons License

Čejka T. & Čačaný J.
The first record of the Turkish snail (Helix lucorum L., 1758) in the Slovak Republic
124–125. [PDF (4.4 MB)] Creative Commons LicenseCopyright © 2014   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno