logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Mgr. Magda DRVOTOVÁ

P: Nad Výšinkou 12, Praha, CZ-15000, tel. 604686410, 257321567

e-mail: magda.drvotova@seznam.cz

Z: Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, CZ-12844, tel. 221951843
 

List of malacological publications

2020

Čejka T., Beran L., Korábek O., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Coufal R., Drvotová M., Maňas M., Horsáková V. & Horsák M., 2020: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2015–2019. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 71–106. Creative Commons License

2013

Proćków M., Drvotová M., Juřičková L. & Kuźnik-Kowalska E. 2013: Field and laboratory studies on the life-cycle, growth and feeding preference in the hairy snail Trochulus hispidus (L., 1758) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae). – Biologia, 68(1): 131141. DOI:10.2478/s11756-012-0132-8. abstract


2008

Atlas rozšíření suchozemských plžů v CHKO Bílé
       Karpaty

Drvotová M., Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.]. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8

2006


Hrabáková M., Juřičková L., Petrusek A., 2006: Problematika rodu Trochulus (Mollusca, Gastropoda) v České republice. In: Bryja J., Zukal J. Eds.: Sborník abstraktů Zoologické dny Brno, 9 -10. 2. 2006: 42.

Juřičková L., Horsák M. & Hrabáková M., 2006: Měkkýši PR Peliny u Chocně. [Molluscs of the Peliny Natural Reserve near Choceň (East Bohemia, Czech Republic)]. Malacologica Bohemoslovaca, 5: 1013. Creative Commons License

Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

2005

Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. Creative Commons License

2004

Hrabáková M. 2004: Novohradské hory z hlediska malakozoologie: pozice v rámci jihočeského oreofytika. [Novohradské Hory Mts. from the point of view of malacozoology: its position within the province of South Bohemian oreophyticum]. Silva Gabreta Vimperk 10: 107124.

2003

Hrabáková M. 2003: Malakofauna Novohradských hor. In: Bryja J. & Zukal J. (eds): Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 13.-14. února 2003, p. 36.

Hrabáková M. 2003: Malakofauna Novohradských hor postavení v kontextu jihočeského oreofytika a srovnání společenstev pralesů a zaniklých sudetských vesnic. Dipl. práce, Ms. depon. in: kat. zoologie, PřF UK, Praha 103 pp.

2002

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

Hrabáková M. 2002: Malakofauna Novohradských hor. In: Papáček M. (ed.) Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AVČR, 153156.

 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: