logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 7 (2008)

Stáhnout celý ročník Malacologica Bohemoslovaca číslo 7 (2008) [PDF (27,6 MB)]

Recenzenti
[PDF 78 kb]

Obsah
[PDF 126 kb]

Dvořák L.
Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)
Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia)

1–8 [PDF (5544 kb)] Creative Commons License

Šteffek J.
Spomienka na RNDr. Vieru Lučivjanskú, CSc.
9–10 [PDF (203 kb)] Creative Commons License

Páll-Gergely B. & Németh L.
Observations on the breeding habits, shell development, decollation, and reproductive anatomy of Pontophaedusa funiculum (Mousson 1856) (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae, Phaedusinae)
11–14  [PDF (2,7 MB)] Creative Commons License

Horsák M. & Čejka T.
Cecilioides petitiana in Slovakia – a second record after more than 60 years
15–16 [PDF (1,1 MB)] Creative Commons License

Dedov I. K.
Terrestrial gastropods (Mollusca, Gastropoda) of the Bulgarian part of the Alibotush Mts.
17–20 [PDF (932 kb)] Creative Commons License

Čejka T., Dvořák L. & Košel V.
Present distribution of Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Mollusca: Gastropoda) in the Slovak Republic
21–25 [PDF (649 kb)] Creative Commons License

Kořínková T., Beran L. & Horsák M.
Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic
26–32 [PDF (2,7 MB)] Creative Commons License

Bogusch P., Dvořák L. & Hlaváč J.Č.
Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách
Results of the faunistic survey of molluscs in the vicinity of Blatná town in south-western Bohemia
33–46 [PDF (2,5 MB)] Creative Commons License

Horsák M. & Myšák J.
The first records of Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) in the Czech Republic extends its distribution range northwards
47–50 [PDF (2,2 MB)] Creative Commons License

Georgiev D. & Stoycheva S.
A record of Bythinella cf. opaca (Gallenstein 1848) (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobiidae) in Bulgaria
51–54 [PDF (4,0 MB)] Creative Commons License

Juřičková L. & Ložek V.
Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)
55–69 [PDF (6,6 MB)] Creative Commons License

Beran L.
A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic
70–73 [PDF (1,8 MB)] Creative Commons License

Čejka T. & Šustek Z.
Opustil nás Miki Lisický
74–75 [PDF (425 kb)] Creative Commons License

Páll-Gergely B. & Csabai Z.
Notes on the continental malacofauna of Rhodes, with two new species for the fauna of the island
76–78 [PDF (938 kb)] Creative Commons License

Šteffek J., Stalažs A. & Dreijers E.
Snail fauna of the oldest cemeteries from Riga (Latvia)
79–80 [PDF (174 kb)] Creative Commons License

Horáčková J. & Dvořák L.
Měkkýši Českého lesa – IV. Nové údaje pro jižní část Českého lesa
Molluscs of the Český Les Mts. – IV. New data for the southern part of the Český Les Mts.
81–92 [PDF (4,9 MB)] Creative Commons License

Juřičková  L.
Měkkýši NPR Voděradské bučiny
Molluscs of the Voděradské Bučiny national reserve
93–97 [PDF (214 kb)] Creative Commons License


Copyright © 2008   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno