logoMalacologica Bohemoslovaca

Journal about continental molluscs in Europe

ISSN 1336-6939 (online version only)

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 20 (2021)Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice – revizní průzkum po více než 10 letech [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve – revision survey after more than 10 years]

29. 3. 2021
Beran L. & Beran J., 2021: Vodní měkkýši přírodní rezervace Horní Lužnice – revizní průzkum po více než 10 letech [Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve – revision survey after more than 10 years]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 1–8. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-1 Creative Commons License

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]

6. 4. 2021
Beran L., 2021: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Jihlavy [A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Jihlava River]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 9–14. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-9 Creative Commons License

Copyright © 2021   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: