logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 14 (2015)

Turbanov I. & Balashov I.
A second record of Selenochlamys (Stylommatophora: Trigonochlamydidae) from Crimea
1–4. [PDF (2.7 MB)] Creative Commons License

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L.
Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine
Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)
5–16. [PDF (12.5 MB)] Creative Commons License

Farkas T., Deli T. & Páll-Gergely B.
Chondrina tatrica Ložek, 1948: new species for the Romanian fauna (Gastropoda: Chondrinidae)
17–20. [PDF (2.2 MB)] Creative Commons License

Podroužková Š., Ložek. V., Horáčková J. & Juřičková L.
Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu
Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst
21–73. [PDF (19.4 MB)] Creative Commons License

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V.
Měkkýši údolí horního a středního Kačáku
Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley
74–90.  [PDF (9.3 MB)] Creative Commons License

Egorov R.
Helix pomatia Linnaeus, 1758: the history of its introduction and recent distribution in European Russia
91–101.  [PDF (17.5 MB)] Creative Commons License

Hrdlička V. & Legátová E.
Měkkýši Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce (jižní Čechy, Česká republika)
Molluscs of the Jindřišské údolí Valley near the town of Jindřichův Hradec (South Bohemia, Czech Republic)
102–107.  [PDF (23.8 MB)] Creative Commons License


Copyright © 2015   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno