logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Checklist

Viviparus acerosus

Species dimensions. Shell height: 55 mm, shell width: 38 mm.


Images description

1. Viviparus acerosus, Bohemia, Švihov Dam Reservoir.
Photo by Luboš Beran, 2019, CC-BY-4.0. Creative Commons License
Source: Beran L., 2020: Vodní měkkýši Sázavy a vybraných přítoků se zaměřením na ohrožené a nepůvodní druhy [Aquatic molluscs of the Sázava River and its selected tributaries with a focus on threatened and non-native species]. – Malacologica Bohemoslovaca, 19: 29–54. https://doi.org/10.5817/MaB2020-19-29 Creative Commons License

2. Viviparus acerosus, Moravia, Bartošovice.
Photo by © Radovan Coufal, 2023.

3. Distribution map of Viviparus acerosus
Image by Horsák M. et al.: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online at <https://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm>. Creative Commons License 

Copyright © 2023   Published by authors
Updated: