logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Checklist

Euglesa subtruncata

Species dimensions. Shell length: 3.5 mm, shell height: 2.8 mm, shell width: 2.6 mm.


Images description

1. Euglesa subtruncata.
Photo by © Michal Horsák, 2018. 

Copyright © 2023   Published by authors   Valid HTML
          4.01!
Updated: