Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

Malacologica Bohemoslovaca Vol. 11 (2012)


Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]

20. 1. 2012
Čačaný J., 2012: Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 1–12. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-1 Creative Commons License


Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]

29. 2. 2012
Beran L., 2012: Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) [Aquatic molluscan fauna of the lower part of the Lužnice River (South Bohemia, Czech Republic) with focus on the population of Unio crassus]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 13–21. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-13 Creative Commons License


PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku [Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.]

16. 4. 2012
Lacina A., 2012: PR Skalní potok – ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku [Skalní Potok Nature Reserve – an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník Mts.]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 22–28. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-22 Creative Commons License


Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]

3. 10. 2012
Čejka T., Čačaný J. & Dvořák L., 2012: Zvyšky bratislavských lužných lesov – významné refúgium podunajskej malakofauny [Remnants of alluvial woodland in a urbanised area – important refuge for Middle-Danubian land gastropods (Bratislava City, Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 29–38. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-29 Creative Commons License


Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave

7. 10. 2012
Ložek V., 2012: Molluscan and Vertebrate Successions from the Veľká Drienčanská Cave. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 39–44. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-39 Creative Commons License


Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]

14. 12. 2012
Beran L., 2012: Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad [Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 45–53. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-45 Creative Commons License


Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]

18. 12. 2012
Horáčková J., 2012: Měkkýši Národní přírodní rezervace Soos [Molluscs (Mollusca) of the Soos National Nature Reserve]. – Malacologica Bohemoslovaca, 11: 54–57. https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-54 Creative Commons LicenseCopyright © 2012   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University
Updated: