logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Dagmar Říhová

 

Mgr. Dagmar ŘÍHOVÁ, PhD.

P: Dolní Morava 48, pošta Králíky, 561 69

Z: odd. zoologie bezobratlých, PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44

ORCID: 0000-0002-2122-130X


 

List of malacological publications

2018

Kebert T. & Říhová D., 2018: Měkkýši v ekologických souvislostech. [Molluscs in Ecological Context]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(1): 16–22. DOI: 10.14712/25337556.2018.1.2. Creative Commons License

Říhová D., Janovský Z., Horsák M. & Juřičková L., 2018: Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. – Journal of Molluscan Studies, 84(1): 54–61. DOI: 10.1093/mollus/eyx048.

Říhová D. & Šrámková J., 2018: Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat. [What do slugs eat? Food preferences of land snails and how to investigate them]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(3): 12–21. DOI: 10.14712/25337556.2018.3.2. Creative Commons License

2017

Říhová D., 2017: Palynologem snadno a rychle. [Palynologist, quickly & easily]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 26(2): 17–25. DOI: 10.14712/25337556.2017.2.3. Creative Commons License

Říhová D., Holubová A. & Juřičková L., 2017: Kabát do každého deště: předběžná zpráva o stavu periostraka vybraných suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 180–181 (přednáška)

2016

Janovský Z., Janovská M., Weiser M., Horčičková E., Říhová D. & Münzbergová Z., 2016: Surrounding vegetation mediates frequency of plant–herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. – Basic and Applied Ecology, 17(4): 352–359. DOI: 10.1016/j.baae.2015.12.005. abstract

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

Gruntová Z. & Říhová D., 2015: Skrytý život v mechu: Mikroskopiecké praktikum. [Hidden Life in the Moss: a Microscopic Lesson]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 24(5): 219–224.

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

Říhová D., 2015: Pitva plzáka španělského. [The Dissection of the Spanish Slug (Arion vulgaris)]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 24(3): 111–118.

2014

Říhová D., Janovský Z. & Koukol O., 2014: Fungal communities colonising empty Cepaea hortensis shells differ according to litter type. – Fungal Ecology, 8: 66–71. DOI: 10.1016/j.funeco.2014.01.002. abstract

2013

Koukol O. & Říhová D., 2013: Pentaster cepaeophilus gen. et sp. nov. described from litter of alder alluvial forest. – Nova Hedwigia, 96(3–4): 495–500. DOI: 10.1127/0029-5035/2013/0086.

2011

Říhová D. & Juřičková L. 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37. Creative Commons License

Říhová D. & Juřičková L. 2011: Jednonohá cestovatelka dobývá Evropu: tenkostěnka kýlnatá (Hygromia cinctella) poprvé v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 196–197.

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L. 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. Creative Commons License

2010

Říhová D. & Juračka P. J. 2010: Příběhy z elektronového mikroskopu. 3. Jakou mají měkkýši strukturu své schránky. [Stories from the Scanning Microscope III. What is the Molluscan Shell’s Structure]. – Živa, 58(3): 121–122.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L. 2010:  Land snail shell degradation in temperate forest. – Tropical Natural History, Suppement 3, July, Chulalongkorn University: 265.

2009

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Co nám plži prozradili o rozkladu svých ulit?. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 164–165.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Land snail shell degradation: a big unknown. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 165.

2008

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2008: Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou?. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 176–177.


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: