logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Dagmar Říhová

 

Mgr. Dagmar ŘÍHOVÁ, PhD.

addressaddress:
Dolní Morava 48, pošta Králíky, 561 69

addressaddress:
odd. zoologie bezobratlých, PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44

addressaddress:
Charles University, Faculty of Education, Dept. of Biology and Environmental Studies, Magdalény Rettigové 4, CZ-11639 Praha, Czech Republic

ORCIDORCID:
0000-0002-2122-130X

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Dagmar-Rihova-2

ScopusScopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55964516900


 

List of malacological publications

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B. & Juřičková L., 2021: Měkkýši Přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze [Molluscs of the Prokopské údolí Nature Reserve in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 37–55. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-37 Creative Commons License

Podroužková Š., Drvotová M., Říhová D. B., Škodová J., Kocurková A. & Juřičková L., 2021: Plži Obory Hvězda, Petřína a Vyšehradu v Praze [Gastropods of the Hvězda Game Reserve, Petřín and Vyšehrad in Prague]. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 15–29. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-15 Creative Commons License

2018

Kebert T. & Říhová D., 2018: Měkkýši v ekologických souvislostech. [Molluscs in Ecological Context]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(1): 16–22. DOI: 10.14712/25337556.2018.1.2. Creative Commons License

Říhová D., Janovský Z., Horsák M. & Juřičková L., 2018: Shell decomposition rates in relation to shell size and habitat conditions in contrasting types of Central European forests. – Journal of Molluscan Studies, 84(1): 54–61. DOI: 10.1093/mollus/eyx048.

Říhová D. & Šrámková J., 2018: Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat. [What do slugs eat? Food preferences of land snails and how to investigate them]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(3): 12–21. DOI: 10.14712/25337556.2018.3.2. Creative Commons License

2017

Říhová D., 2017: Palynologem snadno a rychle. [Palynologist, quickly & easily]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 26(2): 17–25. DOI: 10.14712/25337556.2017.2.3. Creative Commons License

Říhová D., Holubová A. & Juřičková L., 2017: Kabát do každého deště: předběžná zpráva o stavu periostraka vybraných suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 180–181 (přednáška)

2016

Janovský Z., Janovská M., Weiser M., Horčičková E., Říhová D. & Münzbergová Z., 2016: Surrounding vegetation mediates frequency of plant–herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. – Basic and Applied Ecology, 17(4): 352–359. DOI: 10.1016/j.baae.2015.12.005. abstract

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

Gruntová Z. & Říhová D., 2015: Skrytý život v mechu: Mikroskopiecké praktikum. [Hidden Life in the Moss: a Microscopic Lesson]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 24(5): 219–224.

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

Říhová D., 2015: Pitva plzáka španělského. [The Dissection of the Spanish Slug (Arion vulgaris)]. – Biologie-Chemie-Zeměpis, 24(3): 111–118.

2014

Říhová D., Janovský Z. & Koukol O., 2014: Fungal communities colonising empty Cepaea hortensis shells differ according to litter type. – Fungal Ecology, 8: 66–71. DOI: 10.1016/j.funeco.2014.01.002. abstract

2013

Koukol O. & Říhová D., 2013: Pentaster cepaeophilus gen. et sp. nov. described from litter of alder alluvial forest. – Nova Hedwigia, 96(3–4): 495–500. DOI: 10.1127/0029-5035/2013/0086.

2011

Říhová D. & Juřičková L. 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37. Creative Commons License

Říhová D. & Juřičková L. 2011: Jednonohá cestovatelka dobývá Evropu: tenkostěnka kýlnatá (Hygromia cinctella) poprvé v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 196–197.

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L. 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. Creative Commons License

2010

Říhová D. & Juračka P. J. 2010: Příběhy z elektronového mikroskopu. 3. Jakou mají měkkýši strukturu své schránky. [Stories from the Scanning Microscope III. What is the Molluscan Shell’s Structure]. – Živa, 58(3): 121–122.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L. 2010:  Land snail shell degradation in temperate forest. – Tropical Natural History, Suppement 3, July, Chulalongkorn University: 265.

2009

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Co nám plži prozradili o rozkladu svých ulit?. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 164–165.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Land snail shell degradation: a big unknown. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 165.

2008

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2008: Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou?. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 176–177.


Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: