logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Dagmar Říhová

 

Mgr. Dagmar ŘÍHOVÁ

P: Dolní Morava 48, pošta Králíky, 561 69

Z: odd. zoologie bezobratlých, PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44 

List of malacological publications

2017

Říhová D., Holubová A. & Juřičková L., 2017: Kabát do každého deště: předběžná zpráva o stavu periostraka vybraných suchozemských plžů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 180–181 (přednáška)

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

Podroužková Š., Juřičková L., Hronová H., Beran L., Říhová D. & Ložek V., 2015: Měkkýši údolí horního a středního Kačáku. [Molluscs of the upper and middle Kačák brook valley]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 74–90. Creative Commons License

2011

Říhová D. & Juřičková L. 2011: The Girdled Snail Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) new to the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 35–37. Creative Commons License

Říhová D. & Juřičková L. 2011: Jednonohá cestovatelka dobývá Evropu: tenkostěnka kýlnatá (Hygromia cinctella) poprvé v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 196–197.

Říhová D., Peltanová A. & Juřičková L. 2011: Šíří se suchobytka přehlížená, Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805), v České republice? [Is the Dune Snail Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) spreading in the Czech Republic?]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 45–47. Creative Commons License

2010

Říhová D. & Juračka P. J. 2010: Příběhy z elektronového mikroskopu. 3. Jakou mají měkkýši strukturu své schránky. [Stories from the Scanning Microscope III. What is the Molluscan Shell’s Structure]. – Živa, 58(3): 121–122.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L. 2010:  Land snail shell degradation in temperate forest. – Tropical Natural History, Suppement 3, July, Chulalongkorn University: 265.

2009

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Co nám plži prozradili o rozkladu svých ulit?. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 164–165.

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2009: Land snail shell degradation: a big unknown. – In: Zoologické dny Brno 2009, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009: 165.

2008

Říhová D., Janovský Z. & Juřičková L., 2008: Šnečku, šnečku, co se stane s tvou ulitou?. –  In: Zoologické dny České Budějovice 2008, Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 176–177.


Copyright © 2015   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: