logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Ing. Jiří KUPKA, PhD.

P: Budovatelů 814/24, Havířov - Prostřední Suchá, CZ-73564, tel. 596440468

Z: Institut environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, CZ-70833, tel. 597323515, 608044972, e-mail: jiri.kupka@vsb.cz


 

List of malacological publications

2015

Kupka J., Lichnovský J., Štěrbová V. & Andráš P. 2015: Fauna odvalu a štoly Maxmilián ve Španej Doline (Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 145–146. (poster)

Kupka J., Štěrbová V., Lichnovský J., Andráš P., Thomas J., Matýsek D., Závada J., Bílská Z. & Nováčková M. 2015: Mikrohabitatová preference hrachovky čárkované (Pisidium tenuilineatum) v potoce Bahno (NPP Skalická Morávka, Slezsko). – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 144–145. (poster)

2013

Kupka J., 2013: Měkkýši (Mollusca) NPR Mazák (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). [Molluscs of the Mazák National Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts., Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 17–25. Creative Commons License

Kupka J. & Horsák M. 2013: Měkkýši (Mollusca), pp. 188–201. In: Příroda Slezska, Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. (eds.), Slezské zemské muzeum, Opava, 480 pp.

2011

Kupka J. & Kotarová L., 2011: Měkkýši Hončovy hůrky u Příbora (Slezsko, Česká republika). [Molluscs of the Hončova Hůrka hill near Příbor (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 65–67. Creative Commons License

Kašovská K. & Kupka J., 2011: Měkkýši zrušené Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (Slezsko, Česká republika). [Molluscs of the abolished reserve of the Loucké Rybníky ponds (Silesia, Czech Republic)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 68–72. Creative Commons License

2009

Kupka J., 2009: Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika) [Molluscs of the Travný Natural Reserve (Moravian-Silesian Beskydy Mts.,Czech Republic)] . – Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45.

2007

Kupka, J. 2007: Česká část Těšínského Slezska - malakozoologicky zajímavé území. Zoologické dny Brno 2007: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 2007. 43-44 pp. ISBN 978-80-903329-7-3

Kupka J., 2007: Inventarizační průzkum v PR Travný z oboru malakozoologie. [Ms. Depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.].

Kupka, J. Měkkýši In Ševčík, J., Kočárek, P. a kol.: Fauna NPP Landek. Biologicko-ekologický klub: Ostrava, 2007. 5-7 pp. ISBN 978-80-254-1048-6

Kupka, J. Měkkýši (Mollusca) PR Velký Polom (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). Časopis Slezského Muzea Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2006. 55(3):278-284 pp. ISSN 1211-3026

Kupka, J. Měkkýši (Mollusca) vrchu Jahodné u Třince (Těšínsko, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy): Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2007. 19:083-086 pp. ISBN 978-80-86166-23-0

Kupka, J.  Modranka karpatská - ozdoba Těšínských Beskyd. Těšínsko. Muzeum Těšínska: Český Těšín, 2007. 50(1):28-28 ISSN 0139-7605

Kupka, J. Plž vřetenatka hrubá (Vestia gulo). V České republice pouze na Těšínsku. Těšínsko. Muzeum Těšínska: Český Těšín, 2007. L(4):31-32 ISSN 0139-7605

Kupka, J., Dvořák L. Mollusc assemblages of the Těšín Limestone stands (Těšín region, Czech Republic and Poland). 9th Central European Workshop on Soil Zoology.  Institute of Soil Biology, Biology Centre AS CR: České Budějovice, 2007.

Kupka, J., Kašovská, K., Rafajová, A. The possibilities of using molluscs as changes-bioindicators in mining landscape at exemplary territory of the extincted pond system. 11th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Ostrava, 2007. 11:191-194 ISBN 978-80-248-1431-5

Dvořák L. & Kupka J., 2007: The first outdoor find of an American snail Zonitoides arboreus (Say, 1816) from the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca 6: 1-2. Creative Commons License

2006

Kupka J., 2006: Inventarizační průzkum v PR Velký Polom z oboru malakozoologie a herpetologie. [Ms. Depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.].

Kupka J., 2006: Inventarizační průzkum v PR Čerňavina z oboru malakozoologie a herpetologie. [Ms. Depon in S CHKO Beskydy, Rožnov p. R.].

Kupka J., 2006: Měkkýši PR Velké Doly u Českého Těšína (Slezsko, Česká republika). – Malacologica Bohemoslovaca 5: 42-45. Creative Commons License

Kupka J., 2006: Povodí potoka Chotěbuzky  -- malakozoologicky zajímavé území na Těšínsku (Slezko, Česká republika). – Malacologica Bohemoslovaca, 5: 29-32. Creative Commons License

Kupka J., 2006: Zajímavý nález měkkýše sudovky žebernaté (Sphyradium doliolum) v české části Těšínského Slezska. - Těšínsko XLIX (3): 29.

 

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: