logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Ondřej Korábek

 

Mgr. Ondřej KORÁBEK, PhD.

Z: Charles University, Department of Ecology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

e-mail: ondrej.korabek@gmail.com

Research interests:

all species of the genus Helix

„… ať lidi vozí ze zahraničí hlemýždě.“
 

List of malacological publications

2018

Korábek O., Juřičková L., Balashov I. & Petrusek A., 2018: The contribution of ancient and modern anthropogenic introductions to the
colonization of Europe by the land snail Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Helicidae)
. – Contributions to Zoology, 87(2): 61–74. Creative Commons License

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2018: Glacial refugia and postglacial spread of an iconic large European land snail, Helix pomatia (Pulmonata: Helicidae). – Biological Journal of the Linnean Society, 123(1): 218–234. DOI: 10.1093/biolinnean/blx135. abstract

2017

Korábek O., 2017: Diversity of the land snail genus Helix and its relatives (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) from Mediterranean origins to postglacial Central Europe. – Doctoral thesis, Praha, Charles University, Faculty of Science. (Introduction.)

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková L., 2017: Glaciální refugia a postglaciální šíření čtyř našich druhů čeledi Helicidae (hlemýžďovití). – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 102–103 (přednáška)

2016

Korábek O., Čejka T. & Juřičková L., 2016: Tandonia kusceri (Pulmonata: Milacidae), a slug new for Slovakia. – Malacologica Bohemoslovaca, 15: 3–8. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 30-June-2016. Creative Commons License

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Hlemýžď pruhovaný, nový druh pro evropskou i českou faunu. [Helix thessalica, a New Species of European and Czech Fauna]. – Živa, 64(1): 31–34.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A., 2016: Splitting the Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Stylommatophora: Helicidae) into two: redescription of the forgotten Helix thessalica Boettger, 1886. – Journal of Molluscan Studies, 82(1): 11–22. DOI:10.1093/mollus/eyv048.

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

Korábek O., Juřičková L. & Ložek V., 2015: History of two critically endangered grassland snails (Pulmonata: Helicellinae) in the Czech Republic with first molecular data on extinct populations. – Biologia, 70(8): 1102–1107. DOI: 10.1515/biolog-2015-0123. abstract

Korábek O., Juřičková L. & Petrusek A., 2015: Pokroky ve výzkumu hlemýžďů a jejich příbuzných. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 117–118. (přednáška)

Korábek O., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L. 2015: Molecular phylogeny of the genus Helix (Pulmonata: Helicidae). – Zoologica Scripta, 44(3): 263–280. DOI: 10.1111/zsc.12101. abstract

Neubert E. & Korábek O., 2015: Comment on Psonis et al. (2015): ‘Evaluation of the taxonomy of Helix cincta (Muller, 1774) and Helix nucula (Mousson, 1854); insights using mitochondrial DNA sequence data’. – Journal of Natural History, 49(37–38): 2257–2263. DOI: 10.1080/00222933.2015.1021874. abstract

2014

Korábek O. 2014: Hlemýždi – stopařův průvodce nejen po Středomoří. [The Hitchhiker’s Guide to the Mediterranean and Beyond]. – Živa, 62(4): 171–175.

Korábek O., Juřičková J. & Petrusek A. 2014: Resurrecting Helix straminea, a forgotten escargot with trans-Adriatic distribution: first insights into the genetic variation within the genus Helix (Gastropoda: Pulmonata). Zoological Journal of the Linnean Society, 171(1): 72–91. DOI: 10.1111/zoj.12122. abstract

Korábek O., Petrusek A. & Juřičková J. 2014: Předběžné výsledky fylogenetické a fylogeografické studie hlemýždě zahradního (Helix pomatia). – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 201. (přednáška)

 


Copyright © 2016-2018   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: