logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Marek
       Čiliak

 

Marek Čiliak

addressaddress:
Katedra aplikovanej ekológie, FEE TU vo Zvolene, Masarykova 24, SK-96053, Zvolen, Slovensko

RSSe-mail:
ciliak@szm.sk


List of malacological (and other) publications

2021

Stašiov, S., Kubovčík, V., Čiliak M., Diviaková A., Lukáčik I. & Dovciak M., 2021: Harvestmen (Opiliones) community structure varies across forest-meadow ecotones in a biodiverse karst region. – Biodiversity and Conservation, – https://doi.org/10.1007/s10531-021-02135-5

2019

Lindtner P., Gajdoš P., Stašiov S., Čiliak M., Pech P., Kubovčík V., 2019: Spider (Araneae) and harvestman (Opiliones) communities are structured by the ecosystem engineering of burrowing mammals. – Insect Conservation and Diversity, 13(3): 262–270. DOI: 10.1111/icad.12382 abstract

2016

Čiliak M., Čejka T. & Dvořák L., 2016: The first record of Hawaiia minuscula (Binney, 1841) in Slovakia, with some remarks on other greenhouse snails. – Folia Malacologica, 24(2): 75–80. DOI: 10.12657/folmal.024.012 Creative Commons License


2015

Čiliak M., Čejka T. & Šteffek J. 2015: Molluscan diversity in stream driftwood: relation to land use and river section. – Polish Journal of Ecology, 63: 124–134. DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.1.011.


2013

Čiliak M. & Čejka T. 2013: Opustil nás prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc. – Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 2(2013): 1–3.

Čiliak M. & Šteffek J. 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). [Malacofauna of the Bachureň Mts. (Eastern Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 1–13. Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J. 2013: Malakofauna pohoria Bachureň (východné Slovensko). – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 50–51. (poster)

Čiliak M. & Čejka T., 2013: Nekrológ Jozef Šteffek (*1952–†2013) Jozef – človek hromadného výskytu. [Obituary Jozef Šteffek (*1952–†2013)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 70–88. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-November-2013. Creative Commons License

2012

Čiliak M. & Šteffek J. 2012: Faunisticky a sozologicky zaujímavé druhy mäkkýšov z náplavov rieky Hron. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 44. (poster)

Čiliak M. & Šteffek J. 2012: Výsledky  výskumu  malakofauny travertínov Borová hora (Zvolenská kotlina). – In: Kubovčík V. & Stašiov S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Technická univerzita vo Zvolene, pp. 42–43. ISBN 978-80-228-2421-7. (přednáška)

2011

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Vyhodnotenie malakofauny z náplavov Neresnice (stredné Slovensko). [Interpretation of molluscan fauna from the Neresnica River flood deposits (Central Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 73–78. Creative Commons License

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Preliminary malacological survey of the site of community importance Kamenná Baba (Branisko – Bachureň). – Folia faunistica Slovaca 16(2): 85–89.

Čiliak M. & Šteffek J. 2011: Malakofauna náplavov rieky Hron. – In: Zborník abstraktov z konferencie 17. Feriancove dni 2011, Bratislava, 24.-25.11. 2011. pp. 8. (přednáška)


2010


Čiliak M. & Šteffek J. 2010: Predbežné výsledky ekologického a sozologického výskumu malakofauny pohoria Bachureň. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 54. ISBN 978-80-87189-07-8.Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: