logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

Malakodny

Mapa Malakodny
Mapa, kde se konaly Malakodny.
1. ročník
7. 10. - 9. 10. 1998, Broumovsko, Česká republika

2. ročník
13. 5. - 15. 5. 1999, Kokořínsko, Česká republika

3. ročník
4. 5. - 6. 5. 2000, Křivoklátsko, Česká republika

4. ročník
4. 5. - 7. 5. 2001, Vlašim, Podblanicko, Česká republika

    Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

    Vrabec V. 2001: Malakozoologické dny 2001. – Živa, Praha, 49(4): 52.

5. ročník
17. 5. - 19. 5. 2002, severní část Českého lesa, Česká republika

    Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Vrabec V., 2002: Měkkýši Českého lesa – I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy). – Silva Gabreta, 8: 205–228.

6. ročník
8. 5. - 10. 5. 2003, Český les, Česká republika

    Hlaváč J. Č., Beran L., Dvořák L., Horsák M., Juřičková L. & Vrabec V. 2003: Měkkýši Českého lesa – III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy). – Silva Gabreta, 9: 145–166.

7. ročník
11. 6. - 13. 6. 2004, Rychlebské hory, Česká republika

    Juřičková L., Beran L., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Hrabáková M., Maltz T. K. & Pokryszko B. M., 2005: Mollusc fauna of the Rychlebské hory (Czech Republic). Folia Malacologica, 13(1): 923. https://doi.org/10.12657/folmal.013.002 Creative Commons License

Malakodny 2012
Na Malakodnech navštěvujeme zajímavé lokality a sbíráme tam měkkýše...
(Malakodny 2012.)

Malakodny 2012
...pozorujeme je...
(Malakodny 2012.)

Malakodny 2012
...a snažíme se o nich všechno dozvědět.
(Malakodny 2013.)

8. ročník
16. 7. - 21. 7. 2005, Bukovské vrchy, Slovensko

    Juřičková L., Ložek V., Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Míkovcová A. & Šteffek J., 2006: Molluscs of the Bukovské vrchy Mts in the Slovakian part of the Východné Karpaty Biosphere Reserve. – Folia Malacologica, 14(4): 203–215. https://doi.org/10.12657/folmal.014.018 Creative Commons License

    Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006. (verze s fotkama)


9. ročník
5. 5. - 7. 5. 2006, CHKO Žďárské vrchy, Česká republika

    Drvotová M., Hlaváč J. Č., Horsák M., Beran L., Dvořák L., Juřičková L. & Mückstein P., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů [Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.]. – Parnassia, vol. 3, 79 pp., 16 tab. ISBN: 978-80-87051-49-8.

10. ročník
2007, Janov nad Nisou, Jizerské hory, Česká republika

11. ročník
2008, Janov nad Nisou, Jizerské hory, Česká republika

12. ročník
2009, Velemín, České středohoří, Česká republika

13. ročník
2010, Hostýnské vrchy, Česká republika

    Čejka T., Beran L., Hlaváč J. Č., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Buďová J., Dvořáková J., Frodlová J., Horáčková J., Horsáková V., Hrdlička V., Jansová A., Myšák J., Novák J. & Škodová J., 2018: Měkkýši Hostýnských vrchů [Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills]. – Malacologica Bohemoslovaca, 17: 17–27. https://doi.org/10.5817/MaB2018-17-17 Creative Commons License

14. ročník
2011, Mentaurov, České středohoří, Česká republika
   
    Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 516 pp. (printed and PDF version)

    Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (eds) 2018: Měkkýši chráněné krajinné oblasti České středohoří. – Příroda, Praha, 37: 1255 pp. (PDF extended version)

15. ročník
16. 5. - 20. 5. 2012, Sloup v Čechách, Česká republika

16. ročník
25. 9. - 29. 9. 2013, Brtnice, Česká republika

17. ročník
23. 9. - 28. 9. 2014, Gabčíkovo, Slovensko

    Čejka T., Horsák M., Juřičková L., Čačaný J., Horsáková V., Kocurková A., Holubová A., Jansová A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A., 2014: Výsledky faunistického prieskumu malakofauny na vybraných lokalitách v pôsobnosti CHKO Dunajské luhy. – Manuscript, 11 pp.

    Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. https://doi.org/10.5817/MaB2015-14-5 Creative Commons License

18. ročník
18. 6. - 21. 6. 2015, Lužické hory, Česká republika

19. ročník
23. 6. - 26. 6. 2016, Lužické hory, Česká republika

20. ročník
25. 6. - 1. 7. 2017, Fatra, Slovensko

21. ročník
1. 7. - 4. 7. 2018, Ždánický les, Česká republika

22. ročník
22. 6. - 30. 6. 2019, Vihorlat, Slovensko

23. ročník
24. 6. - 28. 6. 2020, Hostinné, Česká republika

24. ročník
10. 6. - 13. 6. 2021, Třeboňsko, Česká republika

25. ročník
27. 6. - 1. 7. 2022, Žilina, Slovensko
   
    Beran L., Šlachtová E. & Čejka T., 2023: Diverzita vodních měkkýšů řeky Turiec (Slovensko) [Diversity of aquatic molluscs of the river Turiec (Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 22: 13–18. https://doi.org/10.5817/MaB2023-22-13 Creative Commons License

26. ročník
2. 6. - 6. 6. 2023, Malé Karpaty, Slovensko


Účastníci:

1
1998
2
1999
3
2000
4
2001
5
2002
6
2003
7
2004
8
2005
9
2006
10
2007
11
2008
12
2009
13
2010
14
2011
15
2012
16
2013
17
2014
18
2015
19
2016
20
2017

21
2018
22
2019
23
2020
24
2021
25
2022
26
2023


Michal Horsák
Lucie Juřičková

-


Luboš Beran
-
-

-
-

Hana Beranová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Vojen Ložek


-
-
-


-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Michal Maňas
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Jaroslav Vašátko-
-

-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Václav Pfleger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Magda Drvotová-


-
-
-
-
-
Michael Duda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

--
✓-

Tomáš Čejka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Veronika Horsáková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Libor Dvořák-
-
-


-
-
-
-
-
-
Kateřina Dvořáková
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


-
-
-
-
-
-
-
Dagmar Říhová

-


Štěpánka Podroužková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-


-


Jitka Horáčková
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-


-
-
-
-


Karel Horáček
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
Květa Horáčková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
Jaroslav Čáp Hlaváč
-


-
-

-

-
Tereza Kořínková
-

-

-
-
Ondřej Korábek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-


Luboš R. Kolouch

-
-


-


-

-
-
Veronika Hamilton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-


-
-
-
-
Vilém Hrdlička
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-Alena Hrdličková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tomáš Juřička
-
-


-
-
-
Justýna Juřičková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
Petr Kment
-
-
-
-


--
-

-
-


Anna Jansová


-Alena Kocurková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-Jana Škodová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-Eva Zapletalová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
Pavel Pech
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
Erika Šlachtová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--

-


Anna Holubová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Zuzana Kopalová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
Petr Bogusch

-
-


-
-
-
-
-
-
-
Jana Buďová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--

-
-
Karel Douda-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Jana Dvořáková-

-
-
-
-
-
Pavel Fojt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
Dana Fojtová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
Jiří Kupka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Michal Mergl
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Jarmila Nedbalová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-

-
-
-
-
-
Jitka Frodlová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


-
Jiří Novák-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Alena Peltanová

-


-

-
-
-
-
-
Anna Rafajová
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Ľubomíra Vavrová-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Vladimír Vrabec-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Jan Fechtner-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Miroslav Rayman-
-
-


-
-
-

-
-
Ivona Uvírová
-
-

-
-


-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Petra Tučková-
-


-
-
-
-
-
-
-
Monika Štambergová
-
-


-
-


-
-
-
-
-
-
-
Beata Pokryzsko -
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T. K. Maltz
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jan Myšák
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pavel ?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Vendula
Beranová-

-


Karel
Beran-

-
-


Jaroslav
Beran-Bohdan Zvarič
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-

-
-
Pavel Moravec
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Veronika Sonnková
-
-
-
-
-
-
-
-

-


-
-
-
-
-
-
-
Lenka Dvořáková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Marie Čepičková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Tomáš Zavoral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Eva Svobodová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Zdeněk Janovský
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Nicole Cernohorsky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Sylva Růžičková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-
-
Juraj Čačaný
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- - - - ✓-


Šárka Špániková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-

-
-


Zuzana Lizoňová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Arnošt L. Šizling
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Petr
Dolejš
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-

-
-


Roman Cséfalvay
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jasna Simonová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Tomáš Němec
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-

-
-


Jakub Menšík
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Kateřina Beláčová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tomáš Kebert
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Adam Rajman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Martin
Vašát
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-


Jana Wagnerová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Radovan Coufal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Marek Čiliak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jozef Grego
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hugo Čejka
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Marian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Michaela Barycharová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Quentin Wackenheim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Julien Ryelandt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Robert Nordsieck +2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


-
-
-


Ondřej Jandáček
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-


Tereza Kosová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Kateřina Kubíková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Šimon Zeman
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Jeff
Nekola
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Petra
Lovecká
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Pavel
Veselý
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Eva
Líznarová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Adéla
Barešová
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Ondřej
Mácha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-


Tomáš
Hájek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Jan
Oravec
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Viktorie
Klobušická
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -


Peter Ľuptáčik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-


Dominika Jurašeková
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-


Barna
Páll-Gergely
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-


Zoltán
Erőss
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-


Éva
Erőss
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-1
1998
2
1999
3
2000
4
2001
5
2002
6
2003
7
2004
8
2005
9
2006
10
2007
11
2008
12
2009
13
2010
14
2011
15
2012
16
2013
17
2014
18
2015
19
2016
20
2017
21
2018
22
2019
23
2020
24
2021
25
2022
26
2023Hosté 2020: Čeněk od Eriky, Pavel Tlachač, Tonda a Vašek Kocurkovi.

Hosté 2021: Vašík Beran.

Hosté 2022: Čeněk Šlachta.

Hosté a noví účastníci v roce 2023: Manon Albert, Fero Bednár, Jakub Bednár, Vašík Beran, Veronika Bronišová, Kateřina Krajcová, Vlado Hemala, Jakub Repaský, Takumi Saito.


Copyright © 2023   Published by authors   Valid HTML
          4.01!
Updated: