Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 9

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl
The distribution of Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) in the Hostýnské Vrchy Mts. – part 1

Jiří Novák & Michal Novák

Vestia ranojevici moravica is the endemic subspecies, known from the Hostýnské Vrchy Mts., Beskydy Mts., Oderské Vrchy Mts., and Podbeskydí region. There were only three localities formerly known in the Hostýnské Vrchy Mts. During our research, 30 potential localities in the Hostýnské Vrchy Mts. were surveyed so far. On 20 localities the occurrence of Vestia ranojevici moravica was confirmed.

Keywords: Vestia ranojevici moravica, Hostýnské Vrchy Mts., Czech Republic, endemic, new localities

Novák J. & Novák M., 2010: Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl [The distribution of Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) in the Hostýnské Vrchy Mts. – part 1]. – Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-21

Publication date: 24. 10. 2010. PDF (1.5 MB) Creative Commons License

Cited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Oviparous reproduction of Vestia ranojevici moravica confirms taxonomic value of life history characters in carpathian clausiliids (Gastropoda: Pulmonata)
Anna Sulikowska-Drozd, Tomasz K. Maltz
Biologia  ročník:  68,  číslo:  4,  první strana:  687,  rok:  2013  
https://doi.org/10.2478/s11756-013-0209-z


Copyright © 2010   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: