Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 4

Record of living individual of the freshwater snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) in Slovakia after thirty-eight years (Gastropoda: Planorbidae)

Tomáš Čejka, Eva Bulánková, Jozef Halgoš & Stanislava Bačíková

A living adult and two fresh shells of the freshwater snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) (Gastropoda,  Planorbidae) were found in the lower Morava River alluvial plain in SW Slovakia after thirty-eight years.

Čejka T., Bulánková E., Halgoš J. & Bačíková S., 2005: Record of living individual of the fresh-water snail Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) in Slovakia after thirty-eight years (Gastropoda: Planorbidae). – Malacologica Bohemoslovaca, 4: 1–2. https://doi.org/10.5817/MaB2005-4-1

Publication date: 20. 5. 2005. PDF (635 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (2)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Suchozemská malakofauna malokarpatských potočných jelšín a priľahlých porastov [Terrestrial molluscan assemblages in alder alluvial forests and adjacent forests in the Small Carpathians (SW Slovakia)]
Juraj Čačaný
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  11,  první strana:  1,  rok:  2012  
https://doi.org/10.5817/MaB2012-11-1

2. Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Michal Horsák, Lucie Juřičková, Luboš Beran, Tomáš Čejka, Libor Dvořák
Malacologica Bohemoslovaca  ročník:  9,  číslo:  S1,  první strana:  1,  rok:  2010  
https://doi.org/10.5817/MaB2010-9-s1-v2


Copyright © 2005   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: