Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 1

Malakologie a (nejen) okouzlení internetem
Malacology and (not only) fascination by the internet

Luboš R. KolouchKolouch L. R., 2002: Malakologie a (nejen) okouzlení internetem [Malacology and (not only) fascination by the internet]. – Malacologica Bohemoslovaca, 1: 10. https://doi.org/10.5817/MaB2002-1-10

Publication date: 17. 5. 2002. PDF (87 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (0)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.


Copyright © 2002   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: