Ukraine flaglogoMalacologica Bohemoslovaca Ukraine flag

eISSN 1336-6939

Homepage   |   Contributions by volumes   |   Search   |   Instructions to authors   |   Editorial Board

... > Volume 1

Kartografické čtverce – možnost jejich stanovení z mapových podkladů
Cartographic squares – possibility of their designation from maps

Luboš R. KolouchKolouch L. R., 2002: Kartografické čtverce – možnost jejich stanovení z mapových podkladů [Cartographic squares – possibility of their designation from maps]. – Malacologica Bohemoslovaca, 1: 7–9. https://doi.org/10.5817/MaB2002-1-7

Publication date: 17. 5. 2002. PDF (170 kb) Creative Commons LicenseCited By výpis přes Munipress

Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. A critical review of the distribution of the endangered European earth-borer beetle Bolbelasmus unicornis (Coleoptera, Geotrupidae), with new records from 13 countries and observations on its bionomy
Daniel Juřena
ZooKeys  ročník:  1105,  první strana:  1,  rok:  2022  
https://doi.org/10.3897/zookeys.1105.81474


Copyright © 2002   Published by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University   Valid HTML
          4.01!
Updated: