logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

http://mollusca.sav.sk - Sborník o měkkýších Evropy


Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

O sborníku Malacologica Bohemoslovaca

Sborník Malacologica Bohemoslovaca uveřejňuje původní práce týkající se všech aspektů výzkumu měkkýšů a malakofauny. Články jsou psány česky, slovensky, anglicky nebo německy. Každá práce má anglický abstrakt.

První číslo vyšlo v roce 2002. Ročníky 1–2 (2002–2003) vydala v tištěné podobě Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita, Praha.
Ročník 3 (2005) vydala také v tištěné podobě Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
Od ročníku 4 (2005) sborník Malacologica Bohemoslovaca vychází pouze online. Ročníky 4(2005) až 15(2016) vydal Ústav zoologie Slovenské akademie věd, Bratislava.
Ročníky od 16(2017) vydává Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Slovenská ademie věd, Bratislava. ISSN online periodika je 1336-6939.

Sborník Malacologica Bohemoslovaca publikoval již více než 150 odborných článků specializovaných na malakologii. Na nich se podílelo několik desítek autorů. Autoři neplatí žádné poplatky. Licenční politika sborníku Malacologica Bohemoslovaca je maximálně vstřícná ke svým autorům. Navíc od roku 2010 je prvním malakologickým periodikem na světě, které je nejen volně dostupné (open access) ale také volně použitelné (open content).

Články jsou indexovány také v Zoological Record (Thomson Zoological Limited) a v Online Journals from Smithsonian Libraries. Články lze také vyhledávat přes Directory of Open Access Journals (DOAJ), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), knihovnu Malacologica Bohemoslovaca Library na Zotero.org.

Hlavními redaktory byli:
Vladimír Vrabec 2002–2003.
Libor Dvořák 2005–2010.
Tomáš Čejka 2010–2011.
Lucie Juřičková 2011–nyní.


Upozornění na nové články emailem (anglicky)


Copyright © 2021   Vydává Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV  Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno