logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Erika Šlachtová


Mgr. Erika ŠLACHTOVÁ, Ph.D.

addressaddress:
Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno, Czechia
(česky:) Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

emailemail:
erikalorencova@mail.muni.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5386-9418

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Erika-Slachtova

ScopusScopus author ID:
57090712400


List of malacological publications

2022

Šlachtová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2022: Severoamerický kružník malý v Evropě – příběh s nečekaným koncem [North American Gyraulus parvus in Europe – a Story with an Unexpected Ending]. – Živa, 70(2): 78–79. abstract

2021

Lorencová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails Gyraulus parvus and G. laevis. – Hydrobiologia, 848: 4661–4671. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M., 2021: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. – International Review of Hydrobiology, 106(2): 121–130. https://doi.org/10.1002/iroh.201902035

Šlachtová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Freshwater snails Gyraulus parvus (Say, 1817) and G. laevis (Alder, 1838): a story of the invasion at the population level. – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 173. (přednáška)

2020


Lorencová E., Bojková J., Maršálková E.
& Horsák M., 2020: Co podmiňuje diverzitu měkkýšů v izolovaných krasových vodách střední Albánie? In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 121122. (přednáška)

2019

Lorencová E. & Horsák M., 2019: Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland lentic habitats. – Hydrobiologia, 836(1): 49–64. https://doi.org/10.1007/s10750-019-3940-9

2015

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. https://doi.org/10.4002/040.059.0107


 

Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: