logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Erika Lorencová


Mgr. Erika ŠLACHTOVÁ

addressaddress:
Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

emailemail:
erikalorencova@mail.muni.cz

ORCIDORCID:
0000-0002-5386-9418

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Erika-Slachtova

ScopusScopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57090712400List of malacological publications

2021

Lorencová E., Beran L., Nováková M., Horsáková V., Rowson B., Hlaváč J. Č., Nekola J. C. & Horsák M., 2021: Invasion at the population level: a story of the freshwater snails Gyraulus parvus and G. laevis. – Hydrobiologia, (2021) –. https://doi.org/10.1007/s10750-021-04668-w

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E. & Horsák M., 2021: Littoral vegetation predicts mollusc distribution in a network of unconnected small karstic lakes in the Mediterranean zone of Albania. – International Review of Hydrobiology, 106(2): 121–130. https://doi.org/10.1002/iroh.201902035


2020

Lorencová E., Bojková J., Maršálková E.
& Horsák M., 2020: Co podmiňuje diverzitu měkkýšů v izolovaných krasových vodách střední Albánie? In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, pp. 121122. (přednáška)

2019

Lorencová E. & Horsák M., 2019: Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland lentic habitats. – Hydrobiologia, 836(1): 49–64. https://doi.org/10.1007/s10750-019-3940-9

2015

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. https://doi.org/10.4002/040.059.0107


 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: