logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jana Škodová

 

Mgr. Jana ŠKODOVÁ

P: Pržno 1, Jablůnka nad Bečvou, CZ-756 23
e-mail: javesko@centrum.cz

Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2 

List of malacological publications

2017

Horsák M., Juřičková L. & Škodová J., 2017: Pod svícnem bývá tma – identita záhadné fosilní zrnovky z Brna odhalena. [Darkest beneath the Candle – the Identity of the Mysterious Fossil Grain from Brno Is Revealed]. – Živa, 65(3): 124–125. abstract

Škodová J., Juřičková L., Ložek V. & Horsák M., 2017: Nečekané osudy dvou glaciálních zrnovek: Pupilla loessica a Pupilla alluvionica. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 201 (přednáška)

2016

Horsák M., Juřičková L., Škodová J. & Ložek V., 2016: Pupilla alluvionica Meng et Hoffmann, 2008: a land snail extant in the Altai refugium recognised for the first time in Central European Early-Middle Pleistocene glacials. – Malacologia, 59(2): 223–230. DOI: 10.4002/040.059.0203. abstract

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J. & Ložek V., 2016: Sukcese měkkýšů Moravského krasu s postglaciálu. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: 99–100. (přednáška)

2013

Beran L. & Škodová J., 2013: Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy). [Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 12: 93–98. Creative Commons License

2011

Škodová J. 2011: Rozšíření, ekologie a konchometrie mokřadních zrnovek Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) a P. pratensis (Clessin, 1871) v České republice a Západních Karpatech. [Distribution, ecology and conchometry of wetland snails Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) and P. pratensis (Clessin, 1871) in the Czech Republic and in the Western Carpathians]. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno. 49 pp. + přílohy.

Škodová J. & Horsák M. 2011: Ecology and distribution of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in the Western Carpathians. – 6th Congress of the European Malacological Societies, Vitoria-Gasteiz, Spain. Sborník abstraktů z konference 18.-22. července 2011. pp. 36.

Škodová J. & Horsák M. 2011: Ekologie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech. – In: Zoologické dny Brno 2011, Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011: 219–220.

Škodová J., Horsák M. & Myšák J. 2011: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia - its ecology and conchometrical distinction from P. muscorum and P. alpicola. The Malacologist 56: 12.

Horsák M., Škodová J. & Cernohorsky N. H. 2011: Ecological and historical determinants of Western Carpathian populations of Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) in relation to its present range and conservation. – Journal of Molluscan Studies, 77(3): 248–254. DOI: 10.1093/mollus/eyr010

2010

Škodová J. & Horsák M. 2010: Zrnovka slatinná (Pupilla pratensis (Clessin, 1871), Gastropoda) - staronový druh našich mokřadů. – In: Zoologické dny Praha 2010, Bryja J. & Zasadil P. (eds.), Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 214–215.

Horsák M., Škodová J., Myšák J., Čejka T., Ložek V. & Hlaváč J. Č. 2010: Pupilla pratensis (Gastropoda: Pupillidae) in the Czech Republic and Slovakia and its distinction from P. muscorum and P. alpicola based on multidimensional analysis of shell measurements. – Biologia, 65: 1012–1018. DOI: 10.2478/s11756-010-0117-4

2009

Škodová J. 2009: Rozšíření a konchometrie zrnovky alpské (Pupilla alpicola) v Západních Karpatech. [Distribution and conchometry of the snail Pupilla alpicola in the Western Carpathians]. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno. 37 pp.

 


Copyright © 2017   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: