logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Anna Rafajová

 

Mgr. Anna RAFAJOVÁ

P: Komenského 1003, CZ-743 01 Bílovec, e-mail: arianta@centrum.cz
 

List of malacological publications

Rafajová A., 2004: Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region. - Moravian geographical reports, 12/1: 21-30.

Rafajová A., 2003: Proměny malakocenóz v údolních nivách hornické krajiny. - In: Říční krajina, Měkotová J. & Štěrba O. (eds) sborník 1.ročníku pracovní konference, UP Olomouc: 206-210.

Rafajová A., 2003: Využití živočišné složky geobiocenóz pro bioindikaci antropogenních změn v hornické krajině na příkladu dolního toku Stonávky. - In: Strategie obnovy hornické krajiny, Stalmachová B. (ed.) sborník pracovní konference s mezinárodní účastí, VŠB TU Ostrava: 58-63.

Rafajová A., 2003: The importance of wetland biotopes in the restoration of a disturbed landscape in the Ostrava region. - In: Regional geography and its applications, Vaishar A., Zapletalová J. & Munzar J. (eds) Papers of the 5th Moravian geographical conference Congeo ´03, Frenštát pod Radhoštěm: 155-160.

Rafajová A., 2003: Problematika biogeografických výzkumů na příkladu modelové oblasti ve východní části Nízkého Jeseníku a Moravské bráně. - Študentská vedecká konferencia, SAV a PrF UK Bratislava: 170.

Rafajová A., 2003: Zpráva o probíhajícím malakozoologickém výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány a plánovaném výzkumu v širší oblasti Ostravska. - Malacologica Bohemoslovaca, 2: 41-42. Creative Commons License

Rafajová A., 2003: Měkkýší fauna Dlouhé meze v CHKO Železné hory [Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia, Czech Republic)]. - Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie, 10(2002): 273-283.

Rafajová A., 2002: Měkkýši Přírodní rezervace Kamenný vrch. - Veronika,16/3: 25.

Rafajová A., 2001: Měkkýší fauna NPR Kněhyně - Čertův mlýn. - The Beskids Bulletin, MZLU Brno, 14: 177-180.

Rafajová A., 2001: Dosavadní výsledky biogeografického výzkumu východní části Nízkého Jeseníku a Moravské brány na základě rozboru měkkýší složky geobiocenóz. - Študentská vedecká konferencia, PrF UK Bratislava: 155.

Rafajová A., 2001: Přírodní park Oderské vrchy. - Veronika, 15/2: 24-25.

Buriánková J., Rafajová A., Vašátko J. & Vozanka J. (eds), 2000: Niva řeky Bečvy. - Sborník přednášek a diskusních příspěvků, MU Brno, 34 pp.

Rafajová A., 2000: Význam měkkýší složky geobiocenóz na příkladu Dlouhé meze v Železných horách. In: Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace, Štykar J. & Čermák P. (eds) Geobiocenologické spisy, 5, MZLU Brno: 35-36.

Rafajová A., 2000: Využití měkkýšů jako bioindikátorů na příkladu Dlouhé meze v Železných horách. - Daphne , 7/1: 32-34.

Jirásek L. & Kajerová A., 1999: Realizace komplexního plánu péče o PR Strádovka a PP Buchtovka v CHKO Železné hory. - Ochrana přírody, 54/ 7: 222-223.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: