logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists


 

Tomáš NĚMEC

Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU
e-mail: 422930@mail.muni.cz


List of malacological publications

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2021: Stable isotope analysis suggests low trophic niche partitioning among co‐occurring land snail species in a floodplain forest. – Journal of Zoology, https://doi.org/10.1111/jzo.12859

2020

Němec T., Líznarová E., Birkhofer K. & Horsák M., 2020: Využití stabilních izotopů pro studium potravní ekologie suchozemských plžů: případová studie.
In: Zoologické dny Olomouc 2020, Bryja J., Kuras T., Tuf I. H. & Tkadlec E. (eds) Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020, p. 144. (přednáška)

2019

Němec T. & Horsák M., 2019: Specific damage recognised on land snail shells as a tool for studying predation intensity: differences related to habitat and predator types. – Contributions to Zoology, 88(3): 277–296. DOI: 10.1163/18759866-20191402. Creative Commons License

Němec T., Horsáková V. & Horsák M., 2019: Predátoři suchozemských plžů aneb co prozradí prázdné ulity o osudu svých majitelů. – Živa, 67(3): 125–128.

2018

Němec T. & Horsák M., 2018: Predátoři suchozemských plžů a specifická poškození ulit jako doklady predace. – In: Zoologické dny Praha 2018. Bryja J. & Solský M. (eds),  Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018: 159–160. (přednáška) 

Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: