logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Erika Lorencová


Mgr. Erika LORENCOVÁ

Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

e-mail: erikalorencova@mail.muni.cz

List of malacological publications

2019

Lorencová E. & Horsák M., 2019: Environmental drivers of mollusc assemblage diversity in a system of lowland lentic habitats. – Hydrobiologia, 836(1): 49–64.DOI: 10.1007/s10750-019-3940-9. abstract

2015

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Invazní druhy vodních měkkýšů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 150. (přednáška)

Lorencová E., Beran L. & Horsák M., 2015: Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic]. – In: Rádková V & Bojková J. (eds). XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. 29. června – 3. července 2015, Mikulov.

Lorencová E., Beran L., Horsáková V. & Horsák M., 2015: Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. – Malacologia, 59(1): 105–120. DOI: 10.4002/040.059.0107. abstract


 

Copyright © 2019   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: