logoMalacologica Bohemoslovaca

Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Kateřina Kubíková

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2
(česky) Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2, Česko

e-maile-mail:
kat.kub@email.cz


 

List of malacological publications


 

Copyright © 2022   Published by author   Valid HTML
          4.01!
Updated: