logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Tereza
       Kosová


Mgr. Tereza KOSOVÁ

Z: Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

e-mail: terez.kosova@gmail.com

List of malacological publications

2019

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 1–11. DOI: 10.1111/bor.1239
0. abstract

Kosová T., 2019: Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy). [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 1–7. Creative Commons License


2017

Kosová T., 2017: Biologie měkkýšů extrémních stanovišť. Hradec Králové. – Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 107 pp.

2016

Dvořáčková M., Prausová R., Pech P., Kosová T. & Burešová A., 2016: The plants, ants and molluscs of the ore tailings basin in Chvaletice. – Conference: Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role, Łochów (Poland). (poster)

2014

Kosová T., 2014: Měkkýši rudního odkaliště ve Chvaleticích. Hradec Králové. – Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 52 pp.

Kosová T. & Dvořáčková M., 2014: Měkkýši a mravenci rudního odkaliště ve Chvaleticích. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 102–103. (poster)
 

Copyright © 2017-2019   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: