logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Tereza
       Kosová


Mgr. Tereza KOSOVÁ

addressaddress:
Charles University, Department of Zoology, Viničná 7, CZ-12844 Praha 2

emailemail:
terez.kosova@gmail.com

ORCIDORCID:
0000-0003-4705-0737

ResearchGateResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Tereza-KosovaList of malacological publications

2021

Čejka T., Beran L., Coufal R., Dvořák L., Hlaváč J. Č., Horáčková J., Horsáková V., Juřičková L., Kosová T., Čačaný J., Szabóová D., Říhová D., Tej B. & Horsák M., 2021: Malacological news from the Czech and Slovak Republics in 2020. – Malacologica Bohemoslovaca, 20: 56–74. https://doi.org/10.5817/MaB2021-20-56 Creative Commons License

Kosová T., Juřičková L., Korábek O., Petrusek A. & Proćków M., 2021: Central-European phylogeographic crossroads and postglacial colonization to the south in Monachoides incarnatus (Gastropoda: Pulmonata). – In: Euromal 2021, 9th European Congress of Malacological Societies, Douda K., Escobar-Calderón F. & Vodáková B. (eds), Prague, 5 – 9 September 2021, Book of abstracts: 37. (přednáška)

Korábek O., Kosová T., Dolejš P., Petrusek A., Neubert E. & Juřičková L., 2021: Geographic isolation and human-assisted dispersal in land snails: a Mediterranean story of Helix borealis and its relatives (Gastropoda: Stylommatophora: Helicidae). – Zoological Journal of the Linnean Society, zlaa186. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa186

2020

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2020: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus. – The Malacologist, (70): 15.

2019

Juřičková L., Horáčková J., Jansová A., Škodová J., Kosová T. & Ložek V., 2019: Did humans and natural forests coexist in close proximity? A case study of the Lateglacial and Holocene Mollusca in the Moravian Karst, Czech Republic. – Boreas, 48(4): 929–939. https://doi.org/10.1111/bor.12390


Kosová T., 2019: Měkkýši přírodní rezervace Oheb v Železných horách (východní Čechy) [Molluscs of the Oheb Nature Reserve in the Železné hory Mts. (Eastern Bohemia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 18: 1–7. Creative Commons License


Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Molluscan Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

Kosová T., Korábek O. & Juřičková L., 2019: Central-European phylogeographic crossroads: phylogeography of Monachoides incarnatus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). – In: Young Systematists’ Forum, Natural History Museum, London. 2019. (poster)

2017

Kosová T., 2017: Biologie měkkýšů extrémních stanovišť. Hradec Králové. – Diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 107 pp.

2016

Dvořáčková M., Prausová R., Pech P., Kosová T. & Burešová A., 2016: The plants, ants and molluscs of the ore tailings basin in Chvaletice. – Conference: Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role, Łochów (Poland). (poster)

2014

Kosová T., 2014: Měkkýši rudního odkaliště ve Chvaleticích. Hradec Králové. – Bakalářská práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, 52 pp.

Kosová T. & Dvořáčková M., 2014: Měkkýši a mravenci rudního odkaliště ve Chvaleticích. – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 102–103. (poster)
 

Copyright © 2021   Published by author   Valid HTML
     4.01!
Updated: