logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Mgr. Ing. Tereza KOŘÍNKOVÁ, PhD.

P: Na Perštýně 2, Praha 1, e-mail: te.korinkova@gmail.com


 

List of malacological publications

2011

Kořínková T. 2011: A complex view of breeding strategy and life-history in one population of Sphaerium corneum Linnaeus 1758 (Bivalvia: Sphaeriidae). – Journal of Conchology 40(5): 527–536.

Kořínková T., 2011: Food utilisation in fingernail and pill clams. – Malacologica Bohemoslovaca, 10: 1–4. Creative Commons License

2010

Kořínková T. & Král J. 2010: Structure and meiotic behaviour of B chromosomes in Sphaerium corneum/S. nucleus complex (Bivalvia: 
Sphaeriidae)
. – Genetica 139(2): 155–165.

Kořínková T. & Morávková A. 2010: Does polyploidy occur in central European species of the family Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia)?
Central European Journal of Biology 5(6): 777–784.

2008

Kořínková T., Beran L. & Horsák M., 2008: Recent distribution of Sphaerium nucleus (Studer, 1820) (Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 26–32. Creative Commons License

2007

Kořínková T. 2007: Pohled na naše okružankovité mlže zevnitř [Our Sphaeriidae from inside]. – Živa, 55(5): 222–223.

Gołdyn B., Hutchinson J.M.C., Kořínková T. & Reise H. 2007: The bigger the better? Genital allometry in pulmonate snails. P.12 in: Molluscan Forum 2007 (London, UK), abstract book.

2006

Kořínková T., 2006: The first reliable records of Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. Acta  Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 293–297.

Kořínková T., 2006: Sphaerium corneum and Sphaerium nucleus – sibling species or not? The Malacologist, 46: 13–14.

Kořínková T., 2006: Microscopic anatomy and histology of the genus Sphaerium s. l. – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 46.

Kořínková T., 2006: Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) - (staro)nový druh pro ČR.  – In: Zoologické dny Brno 2006, Bryja J. & Zukal J. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2006: 46–47.

Čejka T., Dvořák L., Horsák M., Hrabáková M., Juřičková L., Kořínková T. & Vavrová Ľ., 2006: Výsledky malakologického prieskumu Bukovských vrchov v r. 2005 [Results of malacological survey in the Bukovské Vrchy Mts.]. Malakologický bulletin (online) <http://mal-bull.blogspot.com> 10-Jan-2006.

2002

Beran L., Fechter J., Horsák M., Hrabáková M., Jansová A., Kolouch R. L., Kořínková T., Maňas M., Rayman M., Tučková P., Velecká I. & Vrabec V., 2002: Výsledky malakozoologických dnů na Podblanicku 4. – 7. května 2001. [Results of malacozoological days in Podblanicko, May 4 – 7, 2001]. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 40: 6379.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: