logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Alena Kocurková

 

Mgr. Alena KOCURKOVÁ

P: Travní 834, CZ-286 01 Čáslav

Z: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, Viničná 7, CZ-12844, Praha 2

e-mail: Alyk.B (at) centrum.cz 

List of malacological publications

2015

Čejka T., Čačaný J., Horsák M., Juřičková L., Buďová J., Duda M., Holubová A., Horsáková V., Jansová A., Kocurková A., Korábek O., Maňas M., Říhová D. & Šizling A. L., 2015: Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. [Freshwater molluscs of water bodies with a high conservation value in the Danubian lowland (SW Slovakia)]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 5–16. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 21-April-2015. Creative Commons License

2013

Kocurková A. & Juřičková L. 2013: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 116–117. (přednáška)

Kocurková A. & Juřičková L. 2013: Succession of land snail assemblages in quarries of Bohemian Karst, Czech Republic. In: World Congress of Malacology 2013. António M. de Frias Martins, Ana Cristina Costa, Regina Tristão da Cunha, Sérgio P. Ávila, Sandra Cármen Monteiro, Pedro Raposeiro (eds), Book of Abstracts, Ponta Delgada, Sao Miguel, Açores, July 22-28, 2013: 95. (poster)

2012

Kocurková A. 2012: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. Diplomová práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

Kocurková A. & Juřičková L. 2012: Měkkýši lomů v Českém krasu. [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries]. – Živa, 60(3): 129-131.

2009

Borská A. 2009: Spontánní sukcese a rekultivace v lomech. – Bakalářská práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie, Praha.

 

Copyright © 2015   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: