logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

 

Jaroslav HRUŠKA


List of malacological publications

2006

Simon O., Kladivová V., Svobodová J., Hruška J., Vejmelková J. & Bílý M. 2006: Preservation of oligotrophic watersheds with perspective localities of a freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) occurrencein the Czech Republic. – Příroda, 25: 11–27.

Simon O., Kladivová V., Svobodová J., Hruška J., Vejmelková J. & Bílý M. 2006: Ochrana oligotrofních povodí s perspektivními lokalitami výskytu perlorodky říční v ČR. [Preservation of oligotrophic watersheds with perspective localities of a Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) occurrence in the Czech Republic]. – Příroda 25: 11–27 (errata).

1999

Absolon K. & Hruška J. 1999: Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus,1758) v České republice. [The rescue programme of freshwater pearl mussels in the Czech Republic]. – Ms., unpubl. report, AOPK ČR, Praha, 27 pp. (Library of the Agency for Nature Conservation and Land-scape Protection of the Czech Republic, Prague).

1995

Hruška J. 1995: Záchrana genofondu oligotrofních vod v ČR metodou aktivní ochrany biotopu a populace perlorodky říční. – Sborník ze semináře "Ochrana biodiverzity malých vodních toků" ZO ČSOP Vlašim 1994: 73–77.

1992

Hruška J. 1992: Projekt "Záchrana perlorodky říční v České republice". 3.část: Polopřirozený odchov. – Ochrana přírody, Praha, 47(1): 7–11.

Hruška J. 1992: The freshwater pearl mussel in South Bohemia: Evaluation of the effect of temperature on reproduction, growth and age structure of the population. – Archiv für Hydrobiologie, Stuttgart, 126(2): 181–191.

Hruška J. 1992: Teoretické a praktické principy druhové ochrany", projekt MARGARITIFERA 01. – Depon. in: Správa NP Šumava, K. Hory, nepubl., 35 pp.

1991

Hruška J. 1991: Projekt "Záchrana perlorodky říční v České republice". 1.část. – Památky a příroda, Praha, 16(9): 545–548.

Hruška J. 1991: Projekt "Záchrana perlorodky říční v České republice". 2.část. – Památky a příroda, Praha, 16(10): 609–613.

Hruška J. et al. 199?: Ochrana perlorodky říční v CHKO Šumava - jih. – Památky a příroda, Praha, 559–562. 

Copyright © 2020   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: