logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Jitka Frodlová


 

Mgr. Jitka Frodlová

Z: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Kotlářská 2, CZ-61137 Brno

e-mail: jitka.moutelikova@gmail.com 

List of malacological publications

2017

Frodlová J., Hájková P. & Horsák M., 2017: Effect of sample size and resolution on palaeomalacological interpretation: a case study from Holocene calcareous-fen deposits. – Journal of Quaternary Science –. DOI: 10.1002/jqs.2999. abstract

Frodlová J. & Horsák M., 2017: Holocenní příběh bělokarpatského pěnovcového prameniště z pohledu malakologů. – In: Zoologické dny Brno 2017. Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017: 57 (přednáška)

2016

Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M. 2016: Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. – Quaternary Science Reviews, 133(1): 48–61. DOI: 10.1016/j.quascirev.2015.12.012. abstract

Moutelíková J. & Horsák M. 2016: Vliv velikosti vzorku a členění vrstev na paleomalakologickou interpretaci: případová studie sedimentů pěnovcových slatinišť. – In: Zoologické dny České Budějovice 2016. Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (eds),  Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016: p. 151. (přednáška)

2015

Hájková P., Horsák M., Hájek M., Jankovská V., Jamrichová E. & Moutelíková J. 2015: Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians. – The Holocene, 25(4): 702–715. DOI: 10.1177/0959683614566251. abstract

Moutelíková J. 2015: Paleomalakologická analýza sedimentů pěnovcového slatiniště holocenního stáří: vliv velikosti vzorku, členění vrstev a prostorové variability. – Diplomová práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno, 89 pp.

Moutelíková J. & Horsák M. 2015: The effect of sample size and resolution: a case study from calcareous-fen deposits. – Molluscan Forum 2015, Natural History Museum, London. (přednáška)

2013

Moutelíková J.
& Horsák M. 2013: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 154–155. (přednáška)

2012

Moutelíková J. 2012: Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Brno, 37 pp.

 

Copyright © 2016-2017   Published by Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
          4.01!
Updated: