logoMalacologica Bohemoslovaca

ISSN 1336-6939 (online version only)
Web pages of Czech and Slovak malacologists
Stránky českých a slovenských malakologů

... > Malacologists

Karel
       Douda

 

Ing. Karel DOUDA, PhD.

P: Černýšovice-Hutě 21, 391 65, Bechyně

Z: Katedra zoologie a rybářství, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

e-mail: doudak@af.czu.cz 

List of malacological publications

2019

Escobar-Calderon J. F., Vodáková B. & Douda K., 2019: In vitro culture as a tool for the study of unionid -host interaction and larval ecology. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 56. (přednáška)

Vodáková B. & Douda K., 2019: The analysis of glycogen in tissues of duck mussel (Anodonta anatina) and possibilities of its application in monitoring of condition of mussels. – In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (Eds): Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019: 206–207. (poster)

2018

Bílý M., Němčíková S., Simon O. P., Douda K., Barák V. & Dort B., 2018: Bioindication Testing of Stream Environment Suitability for Young Freshwater Pearl Mussels Using In Situ Exposure Methods. – Journal of Visualized Experiments, 139: e57446. DOI: 10.3791/57446. abstract

Černá M., Simon O. P., Bı́lý M., Douda K., Dort B., Galová M. & Volfová M., 2018: Within-river variation in growth and survival of juvenile freshwater pearl mussels assessed by in situ exposure methods. – Hydrobiologia, 810(1): 393–414. DOI: 10.1007/s10750-017-3236-x.

Douda K., 2018: Škeblice asijská – černý pasažér mezi jinak ohroženými mlži [Chinese Pond Mussel – a Stowaway among Threatened Bivalves].– Živa, 66(5): 254... abstract

Douda K. & Čadková Z., 2018: Water clearance efficiency indicates potential filter-feeding interactions between invasive Sinanodonta woodiana and native freshwater mussels. – Biological Invasions, 20(5): 1093–1098. DOI: 10.1007/s10530-017-1615-x.

Douda K., Martin M., Glidewell E. & Barnhart C., 2018: Stress-induced variation in host susceptibility to parasitic freshwater mussel larvae. – Hydrobiologia, 810(1): 265–272. DOI: 10.1007/s10750-016-2895-3.

Konečný A., Popa O., Bartáková V., Douda K., Bryja J., Smith C., Popa L. O. & Reichard M., 2018: Modelling the invasion history of Sinanodonta woodiana in Europe: tracking the routes of a sedentary aquatic invader with mobile parasitic larvae. – Evolutionary Applications, –. DOI: 10.1111/eva.12700. Creative Commons License

Simon O. P., Barak V., Kladivova V., Jahelkova V., Staponites L., Bily M. & Douda K., 2018: Verifying the safe level of visitors’ pressure in aquatic protected areas: surrogate signal species, dummy individuals and bioindication. – Conference: 5th European Congress of Conservation Biology, 12th–15th of June 2018, Jyväskylä, Finland. DOI: 10.17011/conference/eccb2018/108667. poster

2017

Donrovich S. W., Douda K., Plechingerová V., Rylková K., Horký P., Slavík O., Liu H.-Z., Reichard M., Lopes-Lima M. & Sousa R. 2017: Invasive Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana threatens native mussel reproduction by inducing cross-resistance of host fish. – Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems, 00: 1–9. DOI: 10.1002/aqc.2759.

Douda K., Liu H.-Z., Yu D., Rouchet R., Liu F., Tang Q.-Y., Methling C., Smith C. & Reichard M., 2017: The role of local adaptation in shaping fish‐mussel coevolution. – Freshwater Biology, 62(11): 1858–1868. DOI: 10.1111/fwb.13026.

Douda K., Velíšek J., Kolářová J., Rylková K., Slavík O., Horký P. & Langrová I., 2017: Direct impact of invasive bivalve (Sinanodonta woodiana) parasitism on freshwater fish physiology: evidence and implications. – Biological Invasions, 19: 989–999. DOI: 10.1007/s10530-016-1319-7.

Lopes-Lima M., Sousa R., Geist J., Aldridge D. C., Araujo R., Bergengren J., Bespalaya Y., Bódis E., Burlakova L., Van Damme D., Douda K., Froufe E., Georgiev D., Gumpinger C., Karatayev A., Kebapçi Ü., Killeen I., Lajtner J., Larsen B. M., Lauceri R., Legakis A., Lois S., Lundberg S., Moorkens E., Motte G., Nagel K.-O., Ondina P., Outeiro A., Paunovic M., Prié V., von Proschwitz T., Riccardi N., Rudzīte M., Rudzītis M., Scheder C., Seddon M., Şereflişan H., Simić V., Sokolova S., Stoeckl K., Taskinen J., Teixeira A., Thielen F., Trichkova T., Varandas S., Vicentini H., Zajac K., Zajac T. & Zogaris S., 2017: Conservation status of freshwater mussels in Europe: state of the art and future challenges. – Biological Reviews, 92(1): 572–607. DOI: 10.1111/brv.12244.

Modesto V., Ilarri M., Souza A. T., Lopes‐Lima M., Douda K., Clavero M. & Sousa R., 2017: Fish and mussels: Importance of fish for freshwater mussel conservation. – Fish and Fisheries, 19(2): 244–259. abstract.

Rouchet R., Smith C., Liu H., Methling C., Douda K., Yu D., Tang Q. & Reichard M., 2017: Avoidance of host resistance in the oviposition-site preferences of rose bitterling. – Evolutionary Ecology, 31(5): 769–783. DOI: 10.1007/s10682-017-9907-2.

Slavík O., Horký P., Douda K., Velíšek J., Kolářová J. & Lepič P., 2017: Parasite-induced increases in the energy costs of movement of host freshwater fish. – Physiology & Behavior, 171: 127–134. DOI: 10.1016/j.physbeh.2017.01.010.

Svobodová J., Douda K., Fischer D., Lapšanská N. & Vlach P., 2017: Toxic and heavy metals as a cause of crayfish mass mortality from acidified headwater streams. – Ecotoxicology, 26(2): 261–270. DOI: 10.1007/s10646-017-1760-0.

2015

Douda K., 2015: Host-dependent vitality of juvenile freshwater mussels: Implications for breeding programs and host evaluation. –  Aquaculture, 445: 5–10. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2015.04.008. abstract

Douda K., 2015: Velcí mlži a jejich hostitelské vazby. [Freshwater Mussels and Their Host Relationships]. – Živa, 63(5): 222–224. abstract

Douda K., Hronek J. , Beran L. & Bílý M., 2015: Vodní měkkýši Vltavy v Praze – habitatové nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku. [Freshwater molluscs of the Vltava River in Prague – habitat preferences and population dynamics in a heavily modified river]. – Bohemia Centralis, 33: 123–134.

Douda K., Sell J., Kubíková-Peláková L., Horký P., Kaczmarczyk A. & Mioduchowska M. 2015: Kompatibilita glochidií a rybích hostitelů na populační úrovni jako klíčový faktor v ochraně velkých mlžů (Unionida). – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 64. (přednáška)

Reichard M., Douda K., Przybyłski M., Popa O. P., Karbanová E., Matasová K., Rylková K., Polačik M., Blažek R. & Smith C. 2015: Koevoluční dynamika mezidruhových vztahů a populačně-specifické dopady invazí. – In: Zoologické dny Brno 2015. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds),  Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015: 209–210. (přednáška)

Reichard M., Douda K., Przybyłski M., Popa O. P., Karbanová E., Matasová K., Rylková K., Polačik M., Blažek R. & Smith C. 2015: Population-specific responses to an invasive species. – Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282: 20151063. DOI:10.1098/rspb.2015.1063. abstract

Simon O. P., Vaníčková I., Bílý M., Douda K., Patzenhauerová H., Hruška J. & Peltanová A. 2015: The status of freshwater pearl mussel in the Czech Republic: several successfully rejuvenated populations but the absence of natural reproduction. – Limnologica – Ecology and Management of Inland Waters, 50: 11–20. DOI: 10.1016/j.limno.2014.11.004. Creative Commons License

2014

Douda K., Sell J., Kubíková-Peláková L., Horký P., Kaczmarczyk A. & Mioduchowska M. 2014: Host compatibility as a critical factor in management unit recognition: population-level differences in mussel-fish relationships. – Journal of Applied Ecology, 51(4): 1085–1095. DOI: 10.1111/1365-2664.12264. abstract

Horký P., Douda K., Maciak M., Závorka L. & Slavík O. 2014: Parasite-induced alterations of host behaviour in a riverine fish: the effects of glochidia on host dispersal. Freshwater Biology, DOI: 10.1111/fwb.12357. abstract

Karbanová E., Douda K. & Kalous L. 2014: Rozdíl v parazitární zátěži glochidii škeble říční (Anodonta anatina) mezi různě ploidními jedinci a populacemi komplexu karase stříbřitého (Carassius gibelio). – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 89–90. (poster)

Matasová K. & Douda K.: Hermafroditismus a poměr pohlaví v populacích škeble říční (Anodonta anatina). – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 129. (poster)

Římalová K., Douda K. & Štambergová M. 2014: Species-specific pattern of crayfish distribution within a river network relates to habitat degradation: implications for conservation. Biodiversity and Conservation, ??–??. (17 pp.) DOI: 10.1007/s10531-014-0784-5. abstract

Simon O., Matasová K., Douda K., Bílý M., Dort B., Rambousková K. & Kladivová V. 2014: Co říkají nálezy schránek o výskytu perlorodky říční? – In: Zoologické dny Ostrava 2014. Bryja J. & Drozd P. (eds),  Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014: 181. (poster)

2013

Douda K. 2013: Hostitelské zdroje velkých mlžů (řád Unionoida) v podmínkách biotické homogenizace sladkovodních ekosystémů. – Limnologické noviny, 2013(4): 1–3.

Douda K. (2013, accepted): Quantifying the host relationships of endangered freshwater mussels – Unio crassus demonstrates a need for unifying methodologies. – Biological Conservation. DOI: 10.1016/j.biocon.2012.12.030.

Douda K., Lopes-Lima M., Hinzmann M., Machado J., Varandas S., Teixeira A. & Sousa R. 2013: Biotic homogenization as a threat to native affiliate species: fish introductions dilute freshwater mussel’s host resources. – Diversity and Distributions. DOI: 10.1111/ddi.12044.

Douda K., Simon O. P., Dort B. & Švanyga J. 2013: Faktory ovlivňující růst a přežívání juvenilních jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) – co nám říkají bioindikační metody. – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 57–58. (přednáška)

Matasová K., Simon O. P., Dort B., Douda K. & Bílý M. 2013: Recent distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) at historical localities in the upper part of the Vltava River basin (Czech Republic). – Silva Gabreta, 16(3): 139–148.

Simon O. P., Douda K. & Bílý M. 2013: Antropogenní zátěž ekosystému dusíkem jako hlavní ireverzibilní příčina vymírání perlorodky říční (Margartitifera margaritifera)? – In: Zoologické dny Brno 2013. Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013: 211. (přednáška)

2012

Douda K., Horký P. & Bílý M. 2012: Host limitation of the thick-shelled river mussel: identifying the threats to declining affiliate species. Animal Conservation. 15(5): 536–544. DOI: 10.1111/j.1469-1795.2012.00546.x. abstract

Douda K., Horký P., Slavík O., Reichard M. & Bílý M. 2012: Význam hostitelské specificity pro šíření a ústup velkých mlžů (čeleď Unionidae). – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 50–51. (přednáška)

Douda K., Vrtílek M., Slavík O. & Reichard M. 2012: The role of host specificity in explaining the invasion succes of the freshwater musel Anodonta woodiana in Europe. – Biological Invasions, 14(1): 127–137. DOI: 10.1007/s10530-011-9989-7.

Kubíková L., Simon O., Tichá K., Douda K., Maciak M. & Bílý M. 2012: The influence of mesoscale habitat conditions on the macroinvertebrate composition of springs in a geologically homogeneous area. – Freshwater science, 31(2): 668–679. DOI: 10.1899/11-174.1. abstract

Reichard M., Vrtílek M., Douda K. & Smith C. 2012: An invasive species reverses the roles in a host-parasite relationship (between bitterling fish and unionid mussels). – Biology Letters, DOI: 10.1098/rsbl.2011.1234. abstract
    Commentary in Nature

Simon O., Douda K. & Dort B. 2012: Proč dosud nikdo nenalezl desetitisícové populace juvenilních perlorodek (čel. Margaritiferidae)?. – In: Zoologické dny Olomouc 2012, Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds.), Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: 177. (přednáška)

Tichá K., Simon O. P., Douda K. & Kubíková L. 2012: Detrital components in submontane organogenic springs in relation to their morphology, microhabitats and macroinvertebrates. – Polish Journal of Ecology. 60(1): 163–175. abstract

Svobodová J., Douda K., Štambergová M., Picek J., Vlach P. & Fischer D. 2012: The relationship between water quality and indigenous and alien crayfish distribution in the Czech Republic: patterns and conservation implications. – Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 22(6): 776–786. DOI: 10.1002/aqc.2262. abstract

2011

Douda K. 2011: The environmental biology and conservation of the flagship groups of stream macroinvertebrate species in the Czech Republic. – PhD thesis. CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. FACULTY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES. DEPARTMENT OF ECOLOGY.

Douda K., Hronek J., Beran L. & Bílý M. Vodní měkkýši Vltavy v Praze – habitatové nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku. (january 2011, submitted in Bohemia Centralis)

Douda K., Horký P. & Bílý M. 2011: Threats to the endangered freshwater mussel Unio crassus caused by the impairment of its host fish resources in the Czech Republic. – 6TH CONGRESS OF THE EUROPEAN MALACOLOGICAL SOCIETIES. Vitoria-Gasteiz. Portugal. (First prize for the best oral communication)

Douda K., Vrtílek M., Slavík O. & Reichard M. 2011: Chinese pond mussel (Anodonta woodiana) in Europe - generalist strategy of host fish use as a crucial trait driving its invasiveness. – 6TH CONGRESS OF THE EUROPEAN MALACOLOGICAL SOCIETIES. Vitoria-Gasteiz. Portugal.

Simon O., Douda K., Bílý M., Fricová K., Kladivová V. & Kubíková L. 2011 : Syntetický pohled na limitující faktory evropských populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a specifický případ českých zbytkových populací. – In. Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. Eds. : Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. s. 202.

Simon O., Bílý M.,  Douda K., Bohumil D. & Kladivová V. 2011: Limitující faktory pro populaci perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) v povodí Šumavské Blanicie. – In: Kopsová,L. ed: Sborník 3. konference České společnosti pro ekologii „Ekologie 2011“ 21.-23.října, Kostelec nad Černými lesy. s. 21.

Simon O., Douda K., Kožený P., Kladivová V. a  kol. 2011: Možnosti územní ochrany oligotrofních říčních sítí - chránit vlastní toky, nivní koridory nebo celá povodí? – In: Petřivalská, M., Měkotová, J., Pithart, D. eds: Říční krajina 7, 5.-7. října 2011 Olomouc s. 160.

2010

Douda K. 2010: Effects of nitrate nitrogen pollution on Central European unionid bivalves revealed by distributional data and acute toxicity testing. – Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 20(2): 189–197. DOI: 10.1002/aqc.1076 abstract

Douda K. 2010: Příběh velevruba tupého z pošumavských potoků a řek. – Šumava 3/2010.

Douda K. & Bílý M. 2010: Hostitelské druhy ryb pro glochidie velevruba tupého (Unio crassus) v České republice (předběžné výsledky). – Zoodny 2010, Praha.

Douda K., Simon O., Bílý M. & Kladivová V. 2010: Monitoring of in-stream nitrate levels as a tool in freshwater mussels conservation – interpretation and application. – In: Šustr P. (ed.) Research actualities in Bohemian/Bavarian forest, Srní, Czech Republic, 19.-20. October 2010.

Fricová K., Simon O., Douda K. & Kubíková L. 2010: Comoposition of detritus in submontane organogenic springs. – In: Šustr P. (ed.) Research actualities in Bohemian/Bavarian forest, Srní, Czech Republic, 19.-20. October 2010.

Simon O., Douda K., Kubíková L. & kolektiv 2010: Perlorodka říční a naši další velcí mlži. – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i, 3 pp. (informační leták).

Simon O., Fricová K., Kubíková L., Kladivová V., Douda K. & Dort B. 2010: Spring complexes in the Bohemian Forest (Blanice catchment). – In: Šustr P. (ed.) Research actualities in Bohemian/Bavarian forest, Srní, Czech Republic, 19.-20. October 2010.

2009

Douda J., Čejková A., Douda K. & Kochánková J. 2009: Development of alder carr after the abandonment of wet grasslands during the last 70 years. – Ann. For. Sci., 66(7): 712p1–712p13. DOI: 10.1051/forest/2009065. abstract

Douda K. 2009: Water quality criteria for protection of endangered Unionid Bivalves from nitrate nitrogen pollution. – 2nd European congress of conservation biology, Prague.

Douda K. & Beran L. 2009: Ochrana velevruba tupého v České republice. – Ochrana přírody, 2009/2: 16–19. PDF

Beran L. & Douda K. 2009: Bečva - nejvýznamnější moravská lokalita velevruba tupého. – Ochrana přírody 2: 19–21. PDF

2008

Fricová K., Simon O., Douda K. & Baudišová D. 2008: Sources and transformation processes of fine particulate organic matter (FPOM) in oligotrophical spring areas (Bohemian Forest, Czech Republic). – Proceedings of 5th International Meeting on Plant Litter Processing in Freshwaters, Coimbra, Portugalsko, 23.-26.7.2008, 64.

2007

Douda K. 2007: The occurrence and growth of Unio crassus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) in Lužnice River basin in respect to water quality. – Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica 21: 57–63.

Fricová K., Simon O. & Douda K. 2007: Detritové toky v oligotrofních povodích – metoda kontinuálního vzorkování. – In: Měkotová J. & Štěrba O. Říční krajina 5. Olomouc, 17.10.2007. Olomouc, Universita Palackého Olomouc, 2007, s. 59–66. ISBN 978-80-24418-90-2.

Douda K., Simon O., Bílý M., Vejmelková J. & Spisar O. 2007: The Influence of Water Quality on the Occurence of Endangered Freshwater Mussels (Unionoida) in Selected Protected Areas of the Czech Republic. – In: Nakic Z. Proceedings of Second International Conference on Waters in Protected Areas. Dubrovnik, Croatia, 24.4.2007. Zagreb, Croatia, Croatian Water Pollution Society, 2007: 204–207.

2006

Douda K. 2006: Autekologie druhu Unio crassus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) v povodí řeky Lužnice. – In: Sacherová V. Sborník příspěvků 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Nečtiny, 26.6.2006. Praha, Česká limnologická společnost, 2006, s. 35–35.

Douda K. 2006: Vliv faktorů prostředí na rozšíření mlžů čeledi Unionidae ve vodních tocích povodí řeky Lužnice. – In: Bryja J. & Zukal J. Zoologické dny Brno 2006. Brno, 9.2.2006. Brno, AV Ústav biologie obratlovců, 2006, s. 31–31.

 


Copyright © 2021   Published by Slovak Academy of Sciences   Valid HTML
     4.01!
Updated: