logoMalacologica Bohemoslovaca

Časopis o měkkýších kontinentální Evropy

ISSN 1336-6939 (jen online verze)

Úvodní stránka   |   Seznam ročníků   |   Hledání   |   Pokyny pro autory   |   Redakční rada

Malacologica Bohemoslovaca číslo 9 (2010)

Páll-Gergely B.
Additional information on the reproductive biology and development of the clausilial apparatus in Pontophaedusa funiculum (Mousson, 1856) (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae, Phaedusinae)
1–4. [PDF (808 kb)] Creative Commons License

Beran L.
Izolované populace praménky Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) v okolí Prahy
[Isolated populations of Bythinella austriaca (Frauenfeld, 1857) (Gastropoda: Hydrobiidae) in Prague surroundings (Czech Republic)]
5–10. [PDF (1,7 MB)] Creative Commons License

Hlaváč J. Č. & Peltanová A.
First occurrence of the Kentish Snail Monacha cantiana (Mollusca: Gastropoda: Hygromiidae) in the Czech Republic
11–15. [PDF (4,2 MB)] Creative Commons License

Lacina A.
Přirozené lesy v oblasti pramenů Javorné – malakozoologický ráj v Jeseníkách
[The natural forests in the headwaters of the Javorná River – malacological Eden in the Hrubý Jeseník Mts (N Moravia, Czech Republic)]
16–20. [PDF (1,2 MB)] Creative Commons License

Novák J. & Novák M.
Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl
[The distribution of Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) in the Hostýnské Vrchy Mts. – part 1]
21–25. [PDF (1,4 MB)] Creative Commons License

Beran L.
Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách
[Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)]
26–32. [PDF (1,4 MB)] Creative Commons License


Suplementa:

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L.
Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky
[Annotated list of mollusc species recorded outdoors in the Czech and Slovak Republics]
Suppl. 1: 1–37.
Verze 1. [PDF (3,9 MB)] 10. listopadu 2010. Creative Commons License + errata k verzi 1 [PDF (107 kb)]
Verze 2. [PDF (45,6 MB)] 16. února 2011. Creative Commons LicenseCopyright © 2010   Vydává Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova Univerzita   Valid HTML
          4.01!
Aktualizováno